Pamięć i historia są naturalnym spoiwem tożsamości narodowej. „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci”… Budując lepszą przyszłość młode pokolenie Polaków chroni pamięć o losach swoich przodków.  W Gdańsku każdego roku odbywają się miejskie szkolne konkursy historyczne poświęcone pamięci Ofiar Golgoty Wschodu.

W bieżącym  2021 roku, mimo pandemii, odbyła się X jubileuszowa edycja  Miejskiego Konkursu „ Katyń – Golgota Wschodu”  pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska,  Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i Prezesa Związku Sybiraków   w Gdańsku.  Organizatorem  Konkursu od 10 lat jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego (dawniej  – Gimnazjum im. Jana Pawła II ) w Gdańsku.  Szkoła ta od 2007 roku   sprawuje honorowy patronat  nad zbudowanym przez   gdańskich Sybiraków pomnikiem „Ofiarom Golgoty Wschodu” i  Tablicami Pamięci –  jako Miejscem Pamięci Narodowej.    Tutaj, każdego roku odbywają się uroczystości rocznicowe:  13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i II Deportacji  Polaków na Sybir ; 17 września – Dzień Sybiraka i inne.

Tegoroczny X Konkurs podobnie jak poprzednie konkursy miał na celu „uczczenie pamięci Ofiar  XX- wiecznych zsyłek na Sybir i Ofiar zbrodni katyńskiej oraz upowszechnienie   wśród  Uczniów Gdańska wiedzy na temat historii Polski – tragicznych wydarzeń okupacji sowieckiej, w szczególności pogłębienie rozumienia mechanizmów  działania systemów totalitarnych i niebezpieczeństw  z nich wynikających”.

Prace konkursowe, wykonywane w różnych kategoriach,  odznaczały się mądrością spojrzenia na przeszłość i przyszłość, wprowadzały w świat patriotycznych wartości .

Jury nagrodziło  prace  w następujących kategoriach:

– w kategorii plastycznej  – rzeźba: I miejsce zdobył uczeń VII  Liceum Ogólnokształcącego,

– w kategorii plastycznej – plakat: I miejsce zdobyła uczennica Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych,

– w kategorii  plastycznej – album: I miejsce zdobył uczeń  VII Liceum Ogólnokształcącego,

– w kategorii – prezentacja multimedialna:  I miejsce zdobyła uczennica VII LO,

– w kategorii – poezja: I miejsce zdobyła uczennica Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego,

– w kategorii – praca literacka: I miejsce zdobyła uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego.

Nagrody otrzymali także zwycięzcy  II i III miejsc.

Uroczyste wręczanie nagród uczniom VII Liceum Ogólnokształcącego odbyło się 20 kwietnia.

Opiekunowie nagrodzonych uczestników Konkursu otrzymali PODZIĘKOWANIE  od  Prezydenta Miasta, Prezesa  Stowarzyszenia  Rodzina Katyńska  i Prezesa Związku Sybiraków.

Tekst: Celina Riedl

Click to listen highlighted text!