Uroczystości Dnia Sybiraka 17 września 2020 r. odbyły się w Łodzi w trzech miejscach: w Archikatedrze Łódzkiej, przy Symbolicznym Grobie Sybiraków i przy Pomniku Ofiarom Komunizmu. W Archikatedrze Mszy św. w intencji Ojczyzny i Rodaków zmarłych na zesłaniu oraz tych, którym dane było powrócić do Kraju przewodniczył nasz ks. kapelan Ryszard Olejnik. W uroczystości, która odbywała się aż w trzech miejscach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, przedstawiciele wojska, policji, straży miejskiej, przedstawiciele Związków Zawodowych, poczty sztandarowe, młodzieży szkolnej przybyło w tym roku mniej, ale i tak to ucieszyło przybyłych Sybiraków i Kombatantów.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości użyczonym przez panią Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską autobusem  udali się pod Symboliczny Grób Sybiraków na cmentarz Św. Anny przy ul. Lodowej 78 w Łodzi, gdzie po wspólnej modlitwie, pod przewodnictwem ks. kapelana Sybiraków, delegacje władz samorządowych, organizacji społeczno-patriotycznych oraz osoby prywatne złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Z cmentarza wspomnianym autobusem udaliśmy się na ul. Anstadta pod Pomnik Ofiarom Komunizmu.  

Tu NSZZ „Solidarność” Region Ziemia  Łódzka, Związek Sybiraków Oddział w Łodzi oraz XII LO w Łodzi zorganizowali dalszą część rocznicowych uroczystości.

Przy Pomniku Ofiarom Komunizmu przemówienia wygłosili wicewojewoda Łódzki K. Młynarczyk, wicemarszałek P. Adamczyk, wiceprezydent m. Łodzi J. Skrzydlewska, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych M. Pejka, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych A. Słowik, prezes Związku Sybiraków Oddział w Łodzi S. Jurkin, zakończył przemówienia przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” W. Krenc.
Po uroczystych przemówieniach złożono kwiaty, zapalono znicze.

Poczty sztandarowe: 33 LO im. Armii Krajowe i Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szarych Szeregów podczas Mszy św. w Archikatedrze łódzkiej.
Podziękowanie ks. kapelanowi Oddziału Łódzkiego Zw. Sybiraków.
Poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”  i Związku Sybiraków przy Symbolicznym Grobie Sybiraków na cmentarzu ul. Lodowa w w Łodzi
Delegacja z ks. kapelanem  przy Symbolicznym Grobie Sybiraków.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność’ Ziemi Łódzkiej z delegacją składa
kwiaty przed Pomnikiem Ofiarom Komunizmu
Wiceprezydent M. Łodzi J. Skrzydlewska  składa znicz przed Pomnikiem Ofiarom Komunizmu
Delegacja służb mundurowych przed Pomnikiem Ofiarom Komunizmu
Delegacja Sybiraków składa kwiaty przed Pomnikiem Ofiarom Komunizmu

18.09.2020 r. Dzień Sybiraka w Pabianicach. Na ręce prezesa Koła ZS przekazano list od Prezydenta Pabianic, w którym czytamy między innymi: „ … Drodzy Sybiracy – przyjmijcie nasze najlepsze życzenia i podziękowania za to, że jesteście tutaj z nami, podziękowania za nową Polskę, której się doczekaliście i która bezspornie jest także Waszą zasługą”. 

Dzień Sybiraka w Pabianicach (18.09.2020.).

Opracowała: Teresa Patrzyczna

Click to listen highlighted text!