DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 1428

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000142801.pdf

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2018000027601.pdf

Click to listen highlighted text!