Porządek dzienny

  1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 15 i 16 lipca 2020 r.

(środa-czwartek)

Początek obrad w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 11.00

  1. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956 (druk nr 452)
    – uzasadnia Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera.
Click to listen highlighted text!