Dnia 21 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu zorganizowało spotkanie z okazji 10-lecia, które jednocześnie, w pierwszej części, było Walnym Zebraniem Członków. Część oficjalna dotyczyła zmiany nazwy Stowarzyszenia. Ponieważ prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński przekazał nam informację o zmianie nazwy Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, ze względu na niewłaściwe skojarzenia dotyczące sformułowania „polski Sybir”, uznaliśmy, że zaproponujemy zmianę nazwy. Podczas zebrania przedstawiliśmy problem. Odbyła się krótka dyskusja. Zaproponowano nazwę Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir. Nazwa została przyjęta po głosowaniu – obecnych było 28 członków, 26 osób było za, 1 osoba przeciwna, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W związku z tym podjęto uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia.

W drugiej części spotkania wspominaliśmy minione 10 lat, były podziękowania dla pierwszego prezesa Jacka Barańskiego oraz drugiego prezesa Roberta Sobola. Następnie odbyło się wspomnieniowe biesiadowanie przy grillu. Wspólnie stwierdziliśmy, że udało się nam stworzyć wspólnotę Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, Związku Sybiraków i Stowarzyszenia, co było intencją powołania naszej organizacji. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata wspierali nasze Stowarzyszenie, pracowali z nami, pomagali, dzielili się wiedzą i wspomnieniami – szczególnie naszym wspaniałym Sybirakom.

Prezes Stowarzyszenia Antonina Dzikowska

Przemówienie prezes Stowarzyszenia Antoniny Dzikowskiej

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński

Wspólne biesiadowanie

Wspólne biesiadowanie

Autor: Renata Skowron

Click to listen highlighted text!