W dniu 14 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół nr 1, na który składają się VI LO oraz 6 Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Sybiraków w Toruniu. Na zebranie zaproszono wszystkich członków Koła, jednak ze względu na aktualny wiek Sybiraków przybyła tylko część.

Przywitania uczestników dokonał prezes Zarządu Koła Wiesław Chróścielewski. Dalszą część zebrania poprowadził prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu Jan Myrcha. Omówił harmonogram zebrania sprawozdawczo-wyborczego i udzielił głosu wiceprezesowi Zarządu Koła Stanisławowi Dubielowi w celu przedstawienia przez niego sprawozdania z działalności Koła za cztery lata, z dokładnym wyszczególnieniem pracy w 2016 r., w którym to roku Sybiracy brali udział w 42 uroczystościach.

Odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Finansowej Koła – przyjęto je bez zastrzeżeń. Następnie przystąpiono do udzielenia absolutorium Zarządowi. W wyniku głosowania absolutorium jednogłośnie zostało udzielone. Rozpoczęły się wybory nowych władz, Komisji Rewizyjnej Koła oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu.

W jawnym głosowaniu prezesem Zarządu Koła Związku Sybiraków w Toruniu został jednogłośnie wybrany Wiesław Chróścielewski. Ponadto wybrano 19 delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu.

Po wykonaniu wszystkich czynności zgodnych ze statutem zebranie zakończono. Uczestnicy udali się do kościoła pw. Chrystusa Króla na mszę świętą w intencji Sybiraków, którą celebrował ks. prałat Józef Nowakowski, opiekun toruńskich Sybiraków, wraz z proboszczem parafii ks. Andrzejem Nowickim. Po mszy świętej wszyscy udali się na spotkanie wigilijne wraz pierwszym zastępcą prezydenta miasta Torunia Zbigniewem Fiderewiczem, przedstawicielem Zarządu Województwa Marcinem Swaczyną oraz dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 Zbigniewem Matuszewiczem. Po złożeniu życzeń, spożyciu obiadu i słodkim ciastku zakończono uroczyste spotkanie Koła Związku Sybiraków w Toruniu.

Odśpiewanie Hymnu Sybiraków

Odśpiewanie Hymnu Sybiraków, z lewej poczet Koła Związku Sybiraków w Toruniu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła ZS w Toruniu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Sybiraków w Toruniu

Msza święta w kościele pw. Chrystusa Króla

Msza święta w kościele pw. Chrystusa Króla, w poczcie sztandarowym Koła stoją uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu

Jan Myrcha, prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu

Click to listen highlighted text!