Dnia 28 lutego 2016 r. obchodzono uroczyście setną rocznicę urodzin zasłużonego Sybiraka, członka Koła Warszawa-Ochota, mieszkańca Okęcia, majora WP Jana Henryka Janczaka. Aresztowany w 1940 r. przez NKWD i osadzony w Workucie, zwolniony po podpisaniu układu Sikorski–Majski 31 lipca 1941 r., trafił do Armii gen. Andersa, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie służąc w dywizjonie 307, brał udział w walkach polskiego lotnictwa w obronie Anglii. Po powrocie do kraju przez 40 lat pracował jako kontroler ruchu lotniczego na lotnisku Okęcie.

Msza święta w intencji jubilata odbyła się w kościele przy ul. Hynka. Po mszy laudację na cześć jubilata wygłosił jego syn ppłk WP Andrzej Janczak, a następnie gratulacje składali i odznaczenia wręczali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, ambasady Wielkiej Brytanii i Holandii oraz związków kombatanckich oraz przyjaciele i koledzy z dawnej pracy. Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko przyznał jubilatowi Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, która została wręczona, oraz skierował do jubilata osobisty list gratulacyjny.

Przy okazji jubileuszu wypada przypomnieć, że mimo swego wieku Jan Henryk Janczak brał udział w obchodach 70. rocznicy inwazji sprzymierzonych sił w Normandii w dniu 6 czerwca 2014 r. na historycznej plaży „Sword”. W przeddzień tej uroczystości wówczas kpt. Janczak w prefekturze stolicy Normandii Caen w obecności ambasadora RP w Paryżu został udekorowany przez ministra kombatantów francuskich Napoleońskim Orderem Legii Honorowej jako jeden z dwóch Polaków pośród 100 wyróżnionych żołnierzy alianckich.

Mjr Jan Henryk Janczak

Mjr Jan Henryk Janczak z członkami Koła ZS Warszawa-Ochota

Poczty sztandarowe

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe. Z prawej poczet proporca Koła ZS Warszawa-Ochota

Oprac.: Mieczysław Pogodziński

Click to listen highlighted text!