Pomnik Zesłańcom Sybiru na skwerze Sybiraka (plac Strzelecki) we Wrocławiu powstał z inicjatywy Prezesa Związku Sybiraków Ryszarda Reiffa, zgodnie z uchwałą III Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków w Jeleniej Górze (1998 r.), wg projektu artysty rzeźbiarza Jarosława Perszki, we współpracy z architektem inż. Czesławem Bieleckim. Został poświęcony 20 września 2000 r., w 60. rocznicę deportacji Polaków, przez ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego, w obecności duchowieństwa, przedstawicieli władz państwowych, Sybiraków oraz młodzieży szkolnej i harcerzy.

Pomnik, ufundowany dzięki staraniom Sybiraków z kraju i zagranicy, upamiętnia wszystkich Sybiraków – tych zmarłych na Nieludzkiej Ziemi, w Ojczyźnie, jak i tych żyjących. Stanowi wyraz ich wdzięczności wobec Opatrzności za powrót do Ojczyzny oraz znak pamięci.

12-metrowy pomnik przedstawia krzyż przebijający mur, wyznaczający drogę ku nadziei. W mensie ołtarza polowego przed pomnikiem umieszczone zostały dwa kamienie węgielne – dar przywieziony z Ziemi Irkuckiej z cząstką ziemi oraz przekazany przez Oddział w Opolu projektu dr. Tadeusza Podkówki.

Inskrypcja na blokach z czarnego granitu głosi w czterech językach:

Pomnik ten wznieśli Sybiracy i Rodacy

pamięci wszystkich zesłańców i ofiar

ku przestrodze przyszłych pokoleń

wdzięczni Bogu za ocalenie i powrót

z Nieludzkiej Ziemi – sowieckiego piekła.

Każdego roku w Dniu Sybiraka (17 września) pod pomnikiem odprawiana jest uroczysta msza polowa w ceremoniale wojskowym, z udziałem przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej, wojska, policji, młodzieży szkolnej i harcerskiej. Mszą świętą pod pomnikiem kończą się również organizowane co dwa lata obchody Kwietnia – Miesiąca Pamięci Golgoty Wschodu.

Oprac.: na podstawie materiałów Oddziału we Wrocławiu

 

Click to listen highlighted text!