W dniu 21 lutego 2014 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Edwarda Bobla, zmarłego po długiej chorobie w dniu 14 lutego 2014 r. Śp. Edward Bobel był wieloletnim członkiem Zarządu Koła Związku Sybiraków Warszawa-Ochota, od 1993 r. skarbnikiem, chorążym pocztu sztandarowego Zarządu Głównego Związku Sybiraków, organizatorem wycieczek i pielgrzymek dla członków Koła, dobrym kolegą.
Uroczystości rozpoczęła msza święta o godz. 11.30 w kościele Parafii Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5, celebrowana przez ks. Wojciecha z parafii i o. Damiana z Rudki, miejscowości rodzinnej zmarłego, jego krewnego. W mszy i pogrzebie uczestniczył trzyosobowy poczet sztandarowy Zarządu Głównego, którego chorążym był Leon Zujko, oraz poczet sztandarowy z dwoma proporcami Koła Warszawa-Ochota w składzie Adam Stępień, Wiktor Olak, Maria Markiewicz i Lucyna Kalinowska. Wśród obecnych około 70 osób, poza członkami rodziny śp. Edwarda Bobla, byli liczni członkowie Koła Warszawa-Ochota, a także sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, honorowy prezes Oddziału Warszawskiego ZS Ryszard Piotrowski, kierowniczka Biura Zarządu Głównego ZS Kalina Jaskólska oraz prezes Koła Związku Kombatantów dzielnicy Włochy Kazimierz Łyczkowski. Po mszy świętej przed pożegnaniem zmarłego w kościele odtworzono Hymn Sybiraków.
Złożenie trumny z ciałem śp. Edwarda Bobla do grobu rodzinnego odbyło się na Cmentarzu Wawrzyszewskim przy ul. Wólczyńskiej. Przed złożeniem trumny do grobu zmarłego pożegnali Ryszard Piotrowski w imieniu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków oraz Maria Markiewicz w imieniu Koła Warszawa-Ochota.
Oprac.: Ireneusz Piotrowski

 

Koło Warszawa-Ochota żegna Edwarda Bobla

 


 

 

 

 

W dniu 21 lutego 2014 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Edwarda Bobla, zmarłego po długiej chorobie w dniu 14 lutego 2014 r. Śp. Edward Bobel był wieloletnim członkiem Zarządu Koła Związku Sybiraków Warszawa-Ochota, od 1993 r. skarbnikiem, chorążym pocztu sztandarowego Zarządu Głównego Związku Sybiraków, organizatorem wycieczek i pielgrzymek dla członków Koła, dobrym kolegą.

Uroczystości rozpoczęła msza święta o godz. 11.30 w kościele Parafii Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5, celebrowana przez ks. Wojciecha z parafii i o. Damiana z Rudki, miejscowości rodzinnej zmarłego, jego krewnego. W mszy i pogrzebie uczestniczył trzyosobowy poczet sztandarowy Zarządu Głównego, którego chorążym był Leon Zujko, oraz poczet sztandarowy z dwoma proporcami Koła Warszawa-Ochota w składzie Adam Stępień, Wiktor Olak, Maria Markiewicz i Lucyna Kalinowska. Wśród obecnych około 70 osób, poza członkami rodziny śp. Edwarda Bobla, byli liczni członkowie Koła Warszawa-Ochota, a także sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, honorowy prezes Oddziału Warszawskiego ZS Ryszard Piotrowski, kierowniczka Biura Zarządu Głównego ZS Kalina Jaskólska oraz prezes Koła Związku Kombatantów dzielnicy Włochy Kazimierz Łyczkowski. Po mszy świętej przed pożegnaniem zmarłego w kościele odtworzono Hymn Sybiraków.

Złożenie trumny z ciałem śp. Edwarda Bobla do grobu rodzinnego odbyło się na Cmentarzu Wawrzyszewskim przy ul. Wólczyńskiej. Przed złożeniem trumny do grobu zmarłego pożegnali Ryszard Piotrowski w imieniu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków oraz Maria Markiewicz w imieniu Koła Warszawa-Ochota.

Oprac.: Ireneusz Piotrowski

Click to listen highlighted text!