24 listopada 2013 r. odbyła się we Wrocławiu uroczystość poświęcenia Tablicy Sybirackiej, umieszczonej na zewnątrz kościoła św. Elżbiety Węgierskiej przy ul. Grabiszyńskiej.

W uroczystościach udział wzięli m.in. radny Wrocławia Jan Chmielewski, członek Zarządu Głównego ZS Marian Gajda, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Roman Janik, honorowy prezes Oddziału ZS we Wrocławiu Zofia Helwing, prezes Oddziału ZS we Wrocławiu i prezes Koła ZS w Dzierżoniowie Eugeniusz Kuszka, działacze Oddziału, członkowie zarządów wrocławskich Kół, a także liczna rzesza członków Związku.

Po poświęceniu tablicy, na rozpoczęcie mszy świętej został odegrany i odśpiewany Hymn Sybiraków. Homilia ks. prałata dr. hab. Franciszka Głoda, wzniosła i wzruszająca, niejednej osobie wycisnęła z oczu łzy.

Jak głosi napis na tablicy: „W tym kościele w okresie prześladowań Sybiracy znajdowali pociechę i schronienie”. Tak było, a ks. Głód, który jest sybirackim kapelanem oficjalnie od 1989 r., dużo wcześniej opiekował się już zesłańcami, wysłuchiwał ich, pomagał im. Wspaniały kapłan!

A uroczystość wielka i ważna, jak wielkie i ważne są dzieje naszej Ojczyzny, przylegającej do drapieżnego i nienasyconego od wieków sąsiada…

Oprac.: Zofia Daniszewska

Click to listen highlighted text!