W dniu 23 kwietnia 2013 r. w mieście Leszno (Wielkopolska) odbyła się uroczystość z inicjatywy Zarządu Oddziału Związku Sybiraków odsłonięcia i poświęcenia pomnika Matki Sybiraczki.

Uroczystość obejmowała:

– mszę świętą koncelebrowaną przez ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego,

– wystąpienie proboszcza parafii św. Kazimierza ks. Grzegorza Robaczyka,

– homilię ks. arcybiskupa.

Poświęcenia Pomnika Matki Sybiraczki dokonał ks. arcybiskup Stanisław Gądecki.

W bardzo przyjemnej aurze przed pomnikiem Matki Sybiraczki dokonano uroczyście wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Złote Odznaki otrzymali:

– Tomasz Malepszy – prezydent miasta Leszna,

– ks. Grzegorz Robaczyk – proboszcz parafii św. Kazimierza,

– Jerzy Jurga – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

Srebrne Odznaki odebrali:

– Krzysztof Piwoński – starosta Leszna,

– Tadeusz Pawlaczyk – przewodniczący Rady Miejskiej Leszna,

– Barbara Mroczkowska – radna,

– Wit Majchrzak – kierownik PKP Leszno,

– Andrzej Opaliński – projektant pomnika,

– Stanisław Baksalary – wykonawca pomnika.

Swoją obecnością zaszczycili posłowie na Sejm – panowie Jan Dziedziczak i Łukasz Borowiak, którzy wraz z radną Bernardyną Kaźmierczak zostali odznaczeni Odznaką Honorową Sybiraka.

Proboszcz parafii św. Kazimierza ks. Grzegorz Robaczyk i prezydent miasta Leszno Tomasz Malepszy wyrazili słowa uznania dla pani Janiny Tonickiej, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Lesznie, za inicjatywę, bardzo poważny wkład pracy organizacyjnej oraz pozyskanie sponsorów i wykonawców pomnika.

Liczne były słowa uznania i podziękowania dla projektanta pomnika – artysty rzeźbiarza pana Andrzeja Opalińskiego.

Na zakończenie uroczystości w Zespole Szkół Ekonomicznych wystąpiła z programem artystycznym młodzież tychże szkół, a także młodzież ze Szkolnej Orkiestry Dętej I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

Pomnik Matki Sybiraczki w Lesznie

Poczty sztandarowe Oddziału ZS w Lesznie oraz leszczyńskich szkół współpracujących z Oddziałem ZS

Uczestnicy uroczystości (od lewej): poseł Łukasz Borowiak, poseł Jan Dziedziczak, ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, prezydent miasta Leszno Tomasz Malepszy, proboszcz parafii św. Kazimierza ks. Grzegorz Robaczyk

Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkolnej Orkiestry Dętej I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie

Prezes Oddziału ZS w Lesznie Janina Tonicka wyraziła podziękowanie ks. arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu za udział w uroczystości i poświęcenie Pomnika Matki Sybiraczki

Oprac.: ZG ZS, fot. Jarek Adamek, Edward Baldys

 

Click to listen highlighted text!