Corocznym zwyczajem łódzcy Sybiracy spotykają się na tradycyjnym opłatku z zaproszonymi gośćmi. W tym roku spotkanie odbyło się 19 stycznia w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym przy ul. Gdańskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: JE ks. bp Ireneusz Pękalski, ks. Ryszard Olejnik – kapelan Oddziału Łódzkiego, Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Jacek Saryusz-Wolski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Cewiński – przedstawiciel Wojewody Jolanty Chełmińskiej, Ireneusz Wach – Sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Janusz Moos – Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Tomasz Bystroński – Wójt Gminy Nowosolan, Regina Piątkowska – Sołtys Sołectwa Byszewy.

Organizacje kombatanckie reprezentowali: Mirosław Pejka – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stanisław Pawłowski – Dowódca Pododdziału Honorowego WP Garnizonu Łódź, Halina Mackiewicz – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Kazimiera Lange – ze Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, Maria Piotrowicz – Prezes Łódzkiego Oddziału „Wspólnoty Polskiej”.

Współpracujące z Sybirakami szkoły reprezentowali: Julitta Rosa – Dyrektor ZSP nr 13 im. Sybiraków i Grażyna Załuga – Wicedyrektor tejże szkoły, Zdzisław Jurewicz – Dyrektor ZSP nr 20 im. Marsz. J. Piłsudskiego, Krzysztof Łomiński – XXXIII LO im. Armii Krajowej, Piotr Wojtczak – XXXV LO im. Króla Stefana Batorego, Ewa Wałęsińska – Szkołę Podstawową nr 162 w Łodzi.

W czasie uroczystości opłatkowej Sekretarz Generalny Stanisław Sikorski odznaczył Lilę Kukulską i Sabiana Pajora Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Jerzy Rossowski, Redaktor Naczelny „My, Sybiracy”, gratulował wyróżnienia dla Julitty Rosy, Dyrektor ZSP nr 13 im. Sybiraków i prof. dr. hab. Albina Głowackiego z Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystość opłatkową uświetnili koncertem kolęd Joanna i Andrzej Jurkiewiczowie.

O przebiegu uroczystości świadczą załączone zdjęcia.

Od lewej: ks. Ryszard Olejnik – kapelan Oddziału Łódzkiego, ks. bp Ireneusz Pękalski wygłaszający błogosławieństwo i życzenia noworoczne, Stanisław Jurkin – Prezes Oddziału Łódzkiego, Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego ZS

Życzenia noworoczne składa Tomasz Bystroński – Wójt Gminy Nowosolan. Od prawej siedzą: Jacek Saryusz-Wolski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Sikorski, Stanisław Jurkin

Od lewej: Janusz Moos – Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Andrzej Cewiński – przedstawiciel Wojewody Jolanty Chełmińskiej, Mirosław Pejka – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ireneusz Wach – Sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Stanisław Jurkin

Przedstawiciele szkół współpracujących z Oddziałem ZS w Łodzi: Grażyna Załuga – Wicedyrektor ZSP nr 13 im. Sybiraków, Julitta Rosa – Dyrektor ZSP nr 13 im. Sybiraków i Zdzisław Jurewicz – Dyrektor ZSP nr 20 im. Marsz. J. Piłsudskiego

W czasie uroczystości opłatkowej Stanisław Sikorski, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków, odznaczył Lilę Kukulską i Sabiana Pajora Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Jerzy Rossowski, Redaktor Naczelny „My, Sybiracy”, gratuluje wyróżnienia dla Julitty Rosy – Dyrektora ZSP nr 13 im. Sybiraków i prof. dr hab. Albina Głowackiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego

W czasie uroczystości opłatkowej koncert dali Joanna i Andrzej Jurkiewiczowie

Oprac.: Oddział ZS w Łodzi

Click to listen highlighted text!