Dnia 4 grudnia 2012 r. w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach z inicjatywy prezes Koła Związku Sybiraków Warszawa Żoliborz–Bielany Mirosławy Niekoraniec oraz Zarządu Koła odbyło się spotkanie Sybiraków z młodzieżą Liceum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego na uroczystej, trzeciej już lekcji „Żywa Pamięć Historii”.

Ideą tych spotkań jest przybliżenie młodzieży prawdy o tragedii Polaków deportowanych i zesłanych na katorgę w bezkresne obszary Związku Radzieckiego. Trzeba podkreślić olbrzymie zaangażowanie nauczyciela historii pana Henryka Makowskiego w przygotowanie młodzieży, która uczestniczyła w programie uroczystości, w tym w przygotowanie deklamacji wierszy Sybiraka Mariana Jonkajtysa poświęconych martyrologii Sybiraków. Uroczystego, patriotycznego charakteru nadały spotkaniu 4 poczty sztandarowe: 2 szkolne i 2 sybirackie oraz odśpiewany przez wszystkich hymn Polski.

W tej lekcji brali udział wiceprezesi Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków w osobach Mieczysława Pogodzińskiego i Czesława Czarkowskiego oraz jako goście przedstawiciele Muzeum Niepodległości i duża grupa Sybiraków. W auli ICDS było w czasie spotkania około 200 osób.

Mieczysław Pogodziński przedstawił istotę zsyłek po 17 września 1939 r., następnie dokonał wręczenia Odznaki Honorowej Sybiraka pani Jolancie Choduń, nauczycielce tutejszego liceum, w uznaniu za jej zaangażowanie w propagowaniu etosu sybirackiego. Po tym akcie odbyła się projekcja filmu „Losy Zesłańców Sybiru”.

Po projekcji filmu każdy z obecnych na spotkaniu Sybirak miał możliwość przedstawić swoje przeżycia z zesłania. Wszystkie wypowiedzi były bardzo osobiste i spotkały się z żywym zainteresowaniem młodzieży.

Po uroczystości, podczas poczęstunku, młodzież prowadziła rozmowy ze świadkami trudnej polskiej historii.

Temat zsyłek przybliżył zebranej młodzieży Mieczysław Pogodziński

Lekcję uświetniły poczty sztandarowe

Od lewej: Mieczysław Pogodziński, inicjatorka spotkania Mirosława Niekoraniec i  Leon Zujko

Oprac.: Związek Sybiraków Koło Żoliborz–Bielany

 

Click to listen highlighted text!