Dnia 20 listopada 2012 r. przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Zarządu Oddziału Warszawskiego złożyli wizytę Prezydent m.st. Warszawy pani Hannie Gronkiewicz-Waltz. Prezes Zarządu Głównego pan Tadeusz Chwiedź uhonorował Panią Prezydent Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków. Pani Prezydent wyraziła zadowolenie.
Rocznice i uroczystości związane z deportacjami Polaków na Syberię, do Kazachstanu i innych rejonów dzisiejszej Federacji Rosyjskiej spotykają się systematycznie z zainteresowaniem Urzędu Miasta Warszawy, wsparciem i uczestnictwem.
W bezpośredniej rozmowie Pani Prezydent z zainteresowaniem i uwagą, zadając pytania, wysłuchała informacji od Sybiraków – Zesłańców.

Od lewej: Sekretarz Generalny Stanisław Sikorski, Prezes Tadeusz Chwiedź, Maria Stankiewicz, Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, Mieczysław Pogodziński, Czesław Czarkowski

Oprac.: ZG ZS

Click to listen highlighted text!