W dniach 20–21 czerwca 2012 r. odbyła się XII Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków do Lichenia (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej). Jak każdego roku wzięliśmy w niej udział – członkowie Koła Związku Sybiraków z Legnicy. W tym roku pielgrzymka miała dla Koła szczególne znaczenie, ponieważ przywieźliśmy ze sobą tablicę z napisem:

„Związek Sybiraków Koło Legnica
Matce Bożej za opiekę
na nieludzkiej ziemi oraz
szczęśliwy powrót do Ojczyzny”
Sybiracy
VI 2012 r.

w celu umieszczenia jej w miejscu wyznaczonym przez Kustosza Sanktuarium.
Pomysłodawcą tablicy jest jeden z członków Zarządu Koła Związku Sybiraków w Legnicy, pan Tadeusz Koszarski. Jednogłośnie zdecydowaliśmy, że najlepszym miejscem będzie jeden z głazów Golgoty. Pan Tadeusz Koszarski zainstalował tablicę, a po mszy świętej Kapelan ks. Władysław Jóźków po wspólnej modlitwie dokonał uroczystego poświęcenia.

Tablica dziękczynna Matce Bożej od Sybiraków z Koła w Legnicy

Pan Tadeusz Koszarski przy zainstalowanej przed chwilą tablicy

Sybiracy Koła w Legnicy wraz ze swoim Kapelanem po poświęceniu tablicy

Oprac.: Alfreda Dąbrowska, Wiceprezes Zarządu Koła ZS w Legnicy

Click to listen highlighted text!