23 września 2023 r. w Panteonie Wielkich Polaków Sanktuarium Opatrzności Bożej odbyła się uroczysta Eucharystia, która poprzedziła odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej męczeństwo Polaków na Syberii.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Związku Sybiraków wraz z rodzinami, delegacje Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, organizacje i stowarzyszenia kombatanckie, delegacje gmin warszawskich oraz reprezentacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także młodzież szkolna.

Warszawscy Sybiracy dużym nakładem pracy i z olbrzymią determinacją rozpoczęli starania o umieszczenie tablicy epitafijnej upamiętniającej  zesłania Polaków na Syberię w Sanktuarium Opatrzności Bożej  .

Staranie te zostały uwieńczone powodzeniem i dnia 23 września 2023 r. w Panteonie Wielkich Polaków Sanktuarium Opatrzności Bożej odbyła się uroczysta Eucharystia, która poprzedziła odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej męczeństwo Polaków na Syberii.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Związku Sybiraków wraz z rodzinami, delegacje Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, organizacje i stowarzyszenia kombatanckie, delegacje gmin warszawskich oraz reprezentanci Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także młodzież szkolna. Mszy Świętej przewodniczył ks. Piotr Celejewski. Przy ołtarzu w koncelebrze stanęli liczni kapłani.

Po zakończeniu Eucharystii zgromadzeni na uroczystościach goście wraz z pocztami sztandarowymi przeszli pod tablicę Sybiraków, której poświęcenia dokonał ks. Piotr Celejewski. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków, Stanisław Sikorski. Podkreślając rangę tego wydarzenia, prezes Sikorski przypomniał, że tablica pamięci dotyczy losów ponad miliona Polaków, tych, którzy stracili życie na nieludzkiej ziemi. Jest ona poświęcona zesłańcom syberyjskim od XVIII wieku. “Syberio, kraino wroga i dzika zarazem, pochłonęłaś tysiące ludzi niewinnych, jeszcze niedawno sprawnych i bardzo silnych. Niech czyny i cierpienia Sybiraków będą zapisane w dziejach narodu polskiego ku chwale naszej Ojczyzny i pamięci potomnych”, powiedział Stanisław Sikorski.

Odsłonięcia tablicy Sybiraków dokonali Sybiracy-seniorzy: Mieczysław Koralewicz,  Czesław Czarkowski oraz  Joanna Malinowska, wnuczka Sybiraczki. Od 23 września 2023 r.  tablica upamiętniająca gehennę Sybiraków zajmuje godne miejsce  w Sanktuarium Opatrzności Bożej w Warszawie; Zapraszamy serdecznie do jej odwiedzania .

Więcej na stronie internetowej:   https://www.centrumopatrznosci.pl/upamietnienie-meczenstwa-sybirakow

 

 

Click to listen highlighted text!