Noc z 12/13 kwietnia 1940 r. to kolejna masowa zsyłka Polaków przez „przeklętą” /nieludzką/ władzę sowiecką w głąb ZSRR. NKWD aresztowała ponad 61 000 Polaków wg danych ZSRR /320 000 wg danych polskich i angielskich/. Deportowane były rodziny polskich jeńców wojennych /po 17.09.1939 r./ rozstrzeliwanych za zgodą W. Stalina i Ł. Berii. Tym razem bydlęce wagony były przepełnione głównie kobietami, dziećmi i osobami w podeszłym wieku /ok. 80% zesłanych osób/. Transporty szły zasadniczo w płn. rejony Kazachstanu /KSRR/.

Dla upamiętnienia rocznicy drugiej masowej deportacji, w dniu 16 kwietnia 2023 r., Sybiracy spotykali się w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej we Wrocławiu-Złotniki, aby oddać hołd Zesłańcom. Spotkanie religijno-patriotyczne odbyło się w DZIEŃ SAPERA – Święto Wojsk Inżynieryjnych…, również ku czci Sybirakom-Żołnierzom-Saperom, którzy zginęli na szlaku w drodze do Berlina ze wszystkich stron świata, ale głównie przy forsowaniu Odry i Nysy Łużyckiej w dniu 16.04.1945 r. Rozpoczęło się Mszą świętą z udziałem mieszkańców Złotnik i Sybiraków. Homilię wygłosił ks. Franciszek Głoda – kapelan Sybiraków.

Po zakończonym nabożeństwie zgromadzeni przeszli przed Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski i kolumbarium, gdzie została odmówiona modlitwa i zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze.

W tym dniu pamiętaliśmy, że 20 lat temu /maj 2003 r./ była erygowana nowa rzymskokatolicka parafia pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej, a w 2013 r. wbudowano kamień węgielny pod budowę Ołtarza Matki Bożej Królowej Polski z kolumbarium oraz Złotnickim Centrum Spotkań /ZCS/. Piękne inwestycje są wspaniale dostosowane dla potrzeb wspaniałych Parafian ze Złotnik, zarówno pod kątem potrzeb co do duszy, jak i ciała!

Po uroczystości odbyło się spotkanie okolicznościowe.

Opracował: Antoni Tunkiewicz
Koło Fabryczna Prezes

 

Click to listen highlighted text!