Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, przy wsparciu Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego zorganizowała w dniu 19 stycznia 2023 r. spotkanie kombatantów.

Na spotkaniu byli obecni – wojewoda podlaski, przedstawiciel prezydenta m. Białegostoku, posłowie, dyr.  Archiwum Państwowego Marek Kietliński, dyr.  Muzeum Pamięci Sybiru wraz z pracownikami prof. Wojciech Śleszyński, ks. por. kmdr Bolesław Leszczyński z Ordynariatu Polowego w Białymstoku, służby mundurowe, nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół, kombatanci i osoby represjonowane.

Rzecznik Wojewódzkiej Rady Kombatantów p. Elżbieta Ufnal, przywitała wszystkich obecnych na spotkaniu i poprosiła uczniów ze Szkoły nr 4 im. Sybiraków o przedstawienie jasełek. Przed przedstawieniem jasełek, uczennica tej szkoły wykonała taniec akrobatyczny z wielką precyzją i kunsztem. Odśpiewanie pieśni „Kwiaty polskie” wywołało w nas tęsknotę do lat dzieciństwa. Tradycyjne jasełka przedstawiają podróżnych, starających się dojechać autobusem na wigilię do swoich rodzin. Wszyscy są zdenerwowani, kłócą się, aż w pewnym momencie autobus się psuje. Kierowca udaje się po pomoc, a w tym czasie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie zdążą na wigilię i rodzi się w nich spokój i zrozumienie. Przesłanką tego przedstawienia jest myśl, że człowiek ze swojej natury jest dobry i w sytuacji krytycznej potrafi się zmotywować.

Następnie pani E. Ufnal poprosiła o zabranie głosu prezesa Związku Sybiraków w Białymstoku p. Tadeusza Chwiedzia. W swojej wypowiedzi  przywołał do wspomnień wigilie spędzane na zesłaniu i poprosił u uczczenie minutą ciszy tych, którzy odeszli do wieczności.

Pan wojewoda pogratulował wszystkim obecności na spotkaniu kombatantów, złożył życzenia pomyślności w Nowym Roku i  podziękował tym, którzy utrwalają historię w swoich działaniach.
Ks. por. kmdr B. Leszczyński odmówił modlitwę za tych co odeszli i pobłogosławił pokarmy.
Przy wybornym posiłku nawiązywały się rozmowy, które zacieśniały więź między przedstawicielami wszystkich organizacji kombatanckich i zaproszonymi gośćmi.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

Jasełka w wykonaniu uczniów SP 4 im. Sybiraków  
Noworoczne spotkanie kombatantów styczeń 2023 r – Białystok  
Noworoczne spotkanie kombatantów styczeń 2023 r. – Białystok

 

Click to listen highlighted text!