Koło Związku Sybiraków w Lubsku obchodziło podniosłą i zaszczytną uroczystość związaną z jubileuszem setnych urodzin członka naszego Koła pana Michała Bawtro.

Jubilat Michał Bawro urodził się 3.XI.1922r. w Mużyławcach, woj. lwowskiego. Deportowany wraz z rodziną w styczniu 1950r. do miejscowości Czornaja Rzeczka, rejon Ałtajski okłaść Amurska, Chabarowski Kraj, gdzie w ekstremalnych warunkach klimatycznych i bytowych przeżył 8 lat. Do Polski powrócił z rodziną w lipcu 1958r. i zamieszkał w Janiszowicach w gminie Brody, gdzie pracował i doczekał sędziwego wieku w otoczeniu kochającej rodziny: syna Bazylego, synowej, wnuków i prawnuków. Po reaktywowaniu w 1989r. Związku Sybiraków, pan Michał został jego członkiem i w chwili obecnej jest najstarszym Sybirakiem w Kole. Odznaczony Złotym Krzyżem Zesłańca Sybiru. Na uroczystość jubileuszową przybyli: Członkowie Zarządu Koła nr 6 w Lubsku: Wojciech Szabliński, Halina Siemaszko, Halina Skindzier, Jan Zujewski, Zygmunt Pietrasiewicz, którzy złożyli serdeczne życzenia nie tylko w swoim imieniu, ale i od wszystkich Sybiraków lubskiego Koła, obdarowując bukietem kwiatów, okolicznościowym tortem oraz etui z życzeniami. W uroczystości uczestniczyli władze Gminy Brody, którzy prócz życzeń i prezentów wręczyli list gratulacyjny od Premiera Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wojewody lubuskiego. W rocznicę urodzin wzniesiono toast śpiewając panu Michałowi „Dwieście lat”. Uśmiechnięty, radosny jubilat z ogromną życzliwością dziękował za życzenia, przekazując każdemu część swego serca za trudy i owoce minionych lat. Otoczony opieką rodziny, trud przeżytych lat szczęśliwie nie zniszczył w nim wewnętrznej radości i uśmiechu.
Wielce Szanownemu Jubilatowi jeszcze raz gratulujemy osiągnięcia pięknego wieku. Niech każdy kolejny dzień przynosi Panu pogodę ducha, siły witalne oraz miłość i troskę najbliższych.

Opracowała: Halina Siemaszko

Michała Bawtro
Od lewej: W. Szabliński, Z. Pietrasiewicz, M. Bawro, H. Siemaszko, H. Skindzier, J. Żujewski
Click to listen highlighted text!