Pod tym hasłem spotkaliśmy się w Augustowie dnia 10 listopada 2022 r. na uroczystości patriotyczno – religijnej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie. Celebrans głoszący kazanie poświęcił dużo uwagi na jedność w narodzie nie tylko w chwili zagrożenia pokoju, ale również w wzajemnych relacjach ogólnoludzkich. Współczesny patriotyzm wymaga wspólnego jednoczenia się w codziennym życiu.
Poczty sztandarowe Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie uświetniły uroczystość. Po zakończonej mszy św. udaliśmy się do pomnika poświęconemu Sybirakom i do pomnika Marii i Lecha Kaczyńskim. Przy obu pomnikach złożyliśmy kwiaty i zapłonęły znicze.

Głównym organizatorem tego spotkania było Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, w imieniu której organizowała całość Barbara Kuklińska; kolejni organizatorzy to: Starosta Augustowa, Burmistrz miasta Augustowa, Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie, Związek Sybiraków, Instytut Pileckiego, Stowarzyszenie im. bł. Jerzego Popiełuszki, Szkoła Podstawowa nr 2.

Oficjalna część  uroczystości miała miejsce w restauracji „Perła” w wydzielonej sali, uroczyście udekorowanej.
Po hymnie państwowym, burmistrz miasta Augustowa Mirosław Karolczuk przywitał zebranych bardzo serdecznie, wymieniając przybyłych z nazwiska i funkcji.
Ceremoniał odznaczeń nastąpił przez wręczenie odznaczenia „Pro Patria” przez wicewojewodę Bogusławę Szczerbińską, a dekoracji odznaczeniami związkowymi Związku Sybiraków dokonała Jolanta Hryniewicka, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Były to Złote Honorowe Odznaki Zasłużony dla Związku Sybiraków i OHS.

Wszyscy zabierający głos podkreślali wagę patriotyzmu i jednoczenia się we wspólnym dążeniu do jedności i bezpieczeństwa Polski.
Był też list od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka z życzeniami z okazji Święta Niepodległości.
W części artystycznej wystąpił Grzegorz Kucharzewski wykonawca piosenek do poezji K. K. Baczyńskiego i pieśni „Ziemi krzyk” o obławie Augustowskiej. Za wspaniałe wykonanie otrzymał gromkie brawa.

Na głównej stronie Zaproszenia jest znamienny cytat:
Patriotyzm to jest przywiązanie do własnej Ojczyzny, a Ojczyzna to trzy  wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

Click to listen highlighted text!