W dniu 12 października 2022 r. grupa Sybiraków spotkała się na uroczystości odsłonięcia muralu poświęconemu gen. Władysławowi Sikorskiemu. Spotkanie miało miejsce na boisku Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku. Zaproszeni gości na czele z zastępcą prezydenta miasta Białegostoku Rafałem Rudnickim, wicewojewodą Tomaszem Madrasem, uczniowie oraz grupa dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola wzięła udział w tej doniosłej uroczystości. Modlitwa ekumeniczna podniosła jej walor.

Dyrektor szkoły pan Mariusz Sokołowski przywitał obecnych i po wprowadzeniu sztandaru szkoły oddał głos przedstawicielowi IPN panu Waldemarowi Tyszuk. Prelegent omówił całą drogę życiową generała poprzez udział w wojnie 1920 roku, działalność publicystyczną oraz pracę w Rządzie jako premiera na obczyźnie. W całej swojej działalności nawoływał do jednoczenia się, pomimo dzielących różnic politycznych. Pozostali goście zabrali głos, podkreślając jego talenty militarne i zasługi dyplomatyczne w zawarciu układu Sikorski-Majski, który przyniósł uwolnienie z łagrów tysiącom Polaków.
Skromna część artystyczna poprzedziła ogłoszenie konkursu o generale i jego żołnierzach; wśród laureatów byli uczniowie w/w szkoły.

Mural powstał jako zamysł całej społeczności szkolnej, a szczególnie jej dyrektora. Na frontowej ścianie budynku szkoły widnieje popiersie generała wraz z żołnierzami. Pomysłodawcami i wykonawcami byli dwaj artyści : Dariusz Paczkowski i Rafał Roskowiński. Pod muralem zostanie umieszczona tabliczka z chwalebnymi czynami gen. Wł. Sikorskiego.
Odsłonięcie muralu zakończyło oficjalną część uroczystości.

Szkoła chlubi się nie tylko aktualnie odsłoniętym muralem. Na bocznej stronie szkoły znajdują się postacie ważne dla historii Białegostoku – Ludwik Zamenhof, Irena Białówna, bł. ks. Michał Sopoćko patron Białegostoku, kurierka AK Bronisława i młody bezimienny łącznik partyzantów.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka
Zdjęcia: Wanda Kościuczuk

 

Mural na budynku SP. 20 w Białymstoku-2022
Click to listen highlighted text!