Na zaproszenie organizatorów: Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy AK w Sejnach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Gibach, Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie, Klub Historyczny im. AK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, Gminny Ośrodek Kultury w Gibach na uroczystość odsłonięcia Muralu w Hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w Gibach, delegacja Zarządu Oddziału ZS w dniu 23 września 2022r. udała się na to spotkanie.

Wygłoszona homilia przepojona była duchem patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Po uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Gibach za Ojczyznę, za ofiary Obławy Augustowskiej, za Sybiraków i Ofiary Września 1939 r. w zwartym szyku za sztandarami i klasą mundurową z LO w Gibach udaliśmy się na plac przy Hali Sportowej Szkoły im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach.

W pewnym oddaleniu od placu umieszczono maszt flagowy i po poświęceniu masztu i tablicy, przy hymnie państwowym, na maszt została podniesiona flaga. Napis na tablicy:

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej
został sfinansowany w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Giby 21.09.2022 r.

Powitanie gości nastąpiło wg rangi i pełnionej funkcji.
Ceremoniał odznaczeń Medalami Pro Bono Poloniae, Pro Patria i Honorową Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków odbyło się w ciszy i skupieniu.
Gromkimi brawami pogratulowaliśmy odznaczonym.

Rys historyczny na temat 1 września 1939, 17 września1939 i Obławy Augustowskiej 1945 przedstawiła Pani Teresa Tur, z wykształcenia historyk. Było to przede wszystkim słowa skierowane do młodzieży, ponieważ nam współczesnym, najbardziej zależy na wszczepieniu prawdy historycznej i patriotyzmu młodemu pokoleniu. Przedstawiła osoby umieszczone na muralu,  osiem twarzy, są to osoby pochodzące przeważnie z Gib i pobliskich miejscowości.

Po modlitwie za dusze zaginionych, zmarłych i zamordowanych nastąpiło uroczyste odsłonięcie muralu przez honorowych gości.
Wszyscy prelegenci w  przemówieniach okolicznościowych podkreślali zbrodnię popełnioną przez Sowietów już po zakończonej wojnie. Obława augustowska wyrwała z naszego społeczeństwa szereg wartościowych osób z podziemia niepodległościowego. Zbrodnia ta była precyzyjnie zaplanowana, a jej ofiary miały zostać zapomniane.

Po wyprowadzeniu sztandarów, nastąpił program artystyczny, przygotowany przez uczniów Szkoły im. Obławy Augustowskiej. Program rozpoczął Hymn Sybiraków.
Recytacje wierszy  o przeżyciach na Syberii i utwór „Znaszli ten kraj” obudziły w słuchaczach refleksje o przeżytych czasach.
Pani Barbara Kuklewicz sekretarz Oddziału ZS w Augustowie wraz z Wójtem Gminy Giby Robertem Bagińskim podziękowali wszystkim obecnym za przybycie, sponsorom i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości.
Giby, znaczący element uczczenia pamięci obławy augustowskiej, nazywanej przez historyków „Małym Katyniem” pozostaną kolebką i świadectwem tej straszliwej zbrodni.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

Mural w Hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w Gibach
Złożenie kwiatów przez delegację ZS oddział Białystok  – Jolanta Hryniewicka, Jerzy Bołtuć, 
Click to listen highlighted text!