Obchody Dnia Sybiraka rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod Tablicą umiejscowioną na budynku obok byłego dworca kolejowego, odsłoniętą i poświęconą dwa lata temu. Przybyło 14 pocztów sztandarowych szczególnie ze Szkół Łomżyńskich i z terenu. Wrześniowe słoneczko łagodnym blaskiem otacza ludzi i sztandary które w pokłonie pochyliły się przed tablicą. Po złożeniu kwiatów ruszył ulicą Mickiewicza III Łomżyński Marsz Sybiraków przed Pomnik usytuowany w Dolinie Miłosierdzia Bożego. Tam poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze. O 15.00 rozległy się syreny miejskie przypominając grozę tamtych strasznych dni. Następnie zebrani udali się na Mszę świętą celebrowaną przez ks. bp Tadeusza Bronakowskiego w asyście Kapelana Sybiraków ks. prałata Jerzego Abramowicza i nowego proboszcza ks. Jacka Czaplickiego.
Po Mszy Świętej głos zabrała Prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart. W serdecznych słowach powitała zebranych. Między innymi powiedziała, że uroczystość odbywa się kiedy za naszą granicą toczy się wojna a dzieci z Ukrainy są wywożone w nieznanym kierunku. Nadmieniła, że na terenie działania Związku Sybiraków Oddział Łomża znajduje się 68 znaków przypominających prześladowanie i cierpienie niewinnych ludzi.
Głos zabrał Wiceminister Lech Kołakowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Łomżyński Lech Antoni Kołakowski i zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.
Po wystąpieniach Wojewoda Bohdan Paszkowski w asyście Prezes Danuty Pieńkowskiej-Wolfart i wiceprezes Danuty Komorowskiej ,za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość uhonorował Medalem Pro Patria burmistrzów Grzegorza Andrzeja Palkę i Adama Niebrzydowskiego  z Jedwabnego oraz Szkołę im. Polskich Dzieci Sybiru w Szczepankowie i Szkołę im Sybiraków w Olszynach.
Złotą odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Mirosław Robert Derewońko, Dyrektor Szkoły w Nowych Kupiskach. Odznakę Honorową Sybiraka otrzymało 6 osób.

Po odznaczeniach młodzież ze Szkoły Nr 5 w Łomży przedstawiła montaż słowno-muzyczny. Na zakończenie Pani Prezes podziękowała ks. prałatowi Jerzemu Abramowiczowi za posługę duszpasterską i obecność na wszystkich spotkaniach. Na ręce Dyrektor Szkoły Nr 5 Małgorzacie Pietrusewicz złożyła podziękowanie za wieloletnią współpracę i przygotowania oprawy artystycznej.

Opracowała: Nina Żyłko

Tablica pamiątkowa w Łomży
Kwiaty składają Nina Żyłko i Stefan Krajewski Poseł na Sejm RP
Poczty Sztandarowe
Pomnik Sybiraków w Podgórzu
Sybiracy składają kwiaty.

 

Click to listen highlighted text!