W dniu 18.09.2022 r. na zaproszenie Burmistrza miasta Siemiatycze i lokalnego koła Związku Sybiraków delegacja Sybiraków udała się na obchody Dnia Sybiraka i 83. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem Sybiraków w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II. Część artystyczna pod hasłem „wiara, nadzieja, miłość” pokazała całą zesłańczą drogę, którą tylko głęboka wiara i  umiłowanie ojczyzny pozwoliły przetrwać tę gehennę. Odśpiewany na zakończenie występu artystycznego utwór „Żeby Polska była Polską” ożywił w nas poczucie patriotyzmu i przynależności do ojczystego kraju.
Po zakończeniu programu artystycznego, prezes koła ZS w Siemiatyczach Leszek Różański, podziękował w imieniu wszystkich za tak budujący, patriotyczny program.

Uroczysta msza św. w intencji Sybiraków i ofiar reżimu stalinowskiego w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i wygłoszona homilia, przepojona duchem miłości do drugiego człowieka – jeśli człowiek wierzy, nigdy nie jest sam i zawsze ma nadzieję, jak my Sybiracy, na powrót do ukochanej ojczyzny. Mimo wszelkich przeciwności, katorgi na zesłaniu, chorób, głodu – przetrwaliśmy.
Liczne poczty sztandarowe, głównie szkolne i sybirackie, dodały splendoru i powagi odprawianej mszy św.

Po zakończonym nabożeństwie, w ciszy i skupieniu, poprzedzani przez orkiestrę, udaliśmy się pod Krzyż Sybiracki Ziemi Siemiatyckiej.
Odegrany Hymn państwowy i Marsz Sybiraków, przeniósł nas w atmosferę zesłań. Wśród duchowieństwa katolickiego byli również przedstawiciele obrządku prawosławnego.

Po złożeniu kwiatów przez Burmistrza Miasta i duchowieństwo, głos zabrał Burmistrz Piotr Siniakowicz. Przywitał wszystkich zebranych wg rangi i zajmowanej pozycji, a szczególnie gorąco przywitał Sybiraków.
W swoim przemówieniu poruszył wszystkie istotne sprawy dotyczące historii IV rozbioru Polski i masowych deportacji. Zabierająca głos Jolanta Hryniewicka omówiła zesłania z czasów carskich i masowe deportacje lat 40. i 50.XX wieku. Podkreśliła szczególnie ważną rolę matek -bohaterek tych czasów.

Po przemówieniach nastąpił dalszy ceremoniał składania kwiatów przez mieszkańców miasta.
Na zakończenie uroczystości zabrzmiał sygnał trąbki, oddający hołd pozostałym na „nieludzkiej ziemi”.
Udekorowany pomnik fagami biało-czerwonymi i tonący w kwiatach, pozostanie w naszej pamięci jako znak, że Polska Golgota Wschodu nie zostanie zapomniana.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

Poczty sztandarowe uczestniczące we msza św. w intencji Sybiraków
Goście przybyli do Siemiatycz
Wystąpienie Jolanty Hryniewickiej

Click to listen highlighted text!