Z głębokim smutkiem  zawiadamiamy, że w dniu 30.08.2022 roku,
odeszła na wieczną wartę

śp. Irena Głowacka

współorganizator rejestracji Związku Sybiraków w 1988 roku

Pani Irena urodziła się w Białymstoku w rodzinie patriotycznej związanej w czasie II wojny światowej z działalnością konspiracyjną. W domu rodziców mieściła się Kwatera Gówna ZWZ, a potem Armii Krajowej. Po zajęciu Kresów Wschodnich przez Związek Sowiecki w 1939 roku cała rodzina podlegała restrykcjom ze strony NKWD. Ojciec został aresztowany i skazany na śmierć.
W czerwcu 1941 roku  wywieziono całą rodzinę Ireny wraz z matką i siostrą na Sybir do Ałtajskiego Kraju (do miejscowości Staraja Barda – Bijsk), gdzie wraz z matką pracowała w lesie
w charakterze drwala. Doznała tam przez 5 lat ciężkiej katorżniczej pracy, głodu, chłodu i poniżenia.  Do Polski wróciła po zakończeniu wojny w 1946 roku. Pobyt na Sybirze pozostał w pamięci pani Ireny na całe życie. Gdy rozpoczęły się zmiany polityczne w Polsce w 1988 roku pani Irena podjęła inicjatywę reaktywowania Związku Sybiraków działającego w okresie przedwojennym. Zorganizowała grupę założycielską, brała aktywny udział w przygotowaniu wniosku o rejestrację, przygotowaniu statutu Związku Sybiraków, znalezieniu lokalu dla powstającego Związku, organizowała prace związane z zarejestrowaniem stowarzyszenia pod nazwą „Związek Sybiraków” z siedzibą w Warszawie.  Dzięki staraniom pani Ireny Głowackiej Związek Sybiraków został zarejestrowany i mógł rozpocząć działalność już w grudniu 1988 roku. Jako inicjatorka reaktywowania Związku Sybiraków posiadała legitymację z numerem 1. Od tego okresu pani Irena Głowacka była zawsze bardzo aktywnym członkiem związku w kontaktach z młodzieżą szkolną, popularyzacją Związku Sybiraków w mediach oraz  spieszącym z pomocą potrzebującym. Znana była szeroko wśród wszystkich członków związku oraz w mediach publicznych. Mimo podeszłego wieku i pogarszającego się zdrowia, regularnie brała udział w Marszach Pamięci Zesłańców Sybiru organizowanych corocznie w Białymstoku.

Żegnamy panią Irenę z wielkim żalem i smutkiem. Cześć Jej pamięci !

Zarząd Główny Związku Sybiraków
Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków

Click to listen highlighted text!