Pod tym hasłem w dniu 12.06.2022 r. odbyła się uroczystość w XXII rocznicę odsłonięcia obelisku poświęconemu mieszkańcom wsi Zacisze k. Zabłudowa, deportowanym 10.02.1940 r. na Sybir.
Współorganizatorami uroczystości byli: Burmistrz Zabłudowa, Związek Sybiraków – Oddział w Białymstoku, Miejski Ośrodek Animacji w Zabłudowie. Mszę św. celebrował ks. kapelan Józef Kozłowski. Pismo Święte czytały panie: Anna Kietlińska, dyrektor III LO im. Krzysztofa Baczyńskiego w Białymstoku i Edyta Szóstko- Łapińska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce. We mszy świętej. uczestniczyły poczty sztandarowe i licznie przybyli Sybiracy.

Po uroczystym nabożeństwie w intencji Sybiraków w Kościele Parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie, nastąpił wyjazd do Zacisza, gdzie odbyły się główne uroczystości.
Hymn Sybiraków, śpiewany solo przez Julię Borowską, rozpoczął oficjalną część spotkania. W intencji zmarłych i żyjących Sybiraków odmówił modlitwę kapelan Sybiraków, ks. Józef Kozłowski.

Prowadząca spotkanie, Jolanta Hryniewicka, powitała dostojnych gości,  a szczególnie Pana Wojewodę, Bohdana Paszkowskiego, Burmistrza Zabłudowa Adama Tomanka, Prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia, Przewodniczącą Rady Miasta Antoninę Kuna wraz z radnymi, Prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzego Bołtucia, przedstawicieli Nadleśnictwa Żednia, Muzeum Pamięci Sybiru z panią Moniką Szarejko, Wspólnotę Wnuków Sybiraków z jej prezesem Cezarym Rutkowskim oraz mieszkańców Zacisza i przybyłych Sybiraków.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Oddział Związku Sybiraków z Białegostoku, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków z Białegostoku z dyr. Zbigniewem Klimowiczem, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków z Rafałówki z dyr. Edytą Szóstko- Łapińską, Szkoła Podstawowa im. Simony Kossak z dyr. Beatą Przymierską, Zespół Szkół Technicznych im. gen Andersa z wicedyr. Haliną Chudzik- Kondratiuk oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Rafałówki.

W wystąpieniach okolicznościowych zabrał głos prezes Tadeusz Chwiedź. W swoim wystąpieniu nakreślił przygotowania do rozpoczęcia rozbioru Polski, działania Związku Sowieckiego i III Rzeszy w celu napaści na Polskę i jej całkowitego unicestwienia jak również poczynania agresorów na zajętych terenach. Wojewoda podlaski docenił starania wszystkich organizatorów tej podniosłej uroczystości, stwierdził, że takie działania wzmacniają uczucie patriotyzmu i pogłębiają wiedzę o przeszłości.

Przygotowany program artystyczny przez szkołę w Rafałówce wzbudził w słuchaczach silne emocje, a szczególnie piosenka „Polskie kwiaty” , śpiewana w otoczeniu falujących zbóż i rosnących w nich kwiatach, wywołała w niejednym oku łzę wzruszenia.
Pan burmistrz podziękował wszystkim za przybycie, szczególnie panu Wojewodzie, organizatorom, nakreślił warunki wywózki w 1940 r. i życia na zesłaniu oraz nawiązał do obecnej sytuacji na Ukrainie i do deportacji jej mieszkańców.

Ceremoniał składania kwiatów i zapalenia zniczy zakończył oficjalną część uroczystości.
Prowadząca uroczystość podziękowała za wzruszający program artystyczny,  podała komendę do wyprowadzenia sztandarów i zaprosiła wszystkich na tradycyjną grochówkę.

 Opracowała: Jolanta Hryniewicka 

Obelisk poświęcony mieszkańcom wsi Zacisze k. Zabłudowa
Poczty Sztandarowe podczas uroczystej mszy świętej
Modlitwa prowadzona przez ks. kapelan Sybiraków J. Kozłowski, obok stoją J. Hryniewicka, Wojewoda Podlaski B. Paszkowski, Prezes Oddziału ZS. T. Chwiedź, Burmistrz Zabułdowa A. Tomanek, Prezes PSPZS J. Bołtuć
Składanie kwiatów przez prezesa T. Chwiedzia i J.Bołtucia
Click to listen highlighted text!