13 kwietnia to pamiętna data dla Sybiraków. Tego dnia w 1940 roku odbyła się kolejna wywózka  mieszkańców Kresów Wschodnich – tym razem głównie matek z dziećmi bo ich mężowie w tym czasie byli mordowani w Katyniu i innych miejscach kaźni. Warszawscy Sybiracy zbierają się przy symbolicznej Mogile Sybiraków na Cmentarzu Powązkach Wojskowych od pierwszych chwil gdy tylko to było możliwe, by wspomnieć ten tragiczny czas ukrywany przed społeczeństwem przez ponad 50 lat, oddać cześć tym, którzy oddali życie na nieludzkiej ziemi i tych którzy odeszli już po powrocie do kraju, czy tych którym nie było dane powrócić …. Żal tylko wielki, że z każdym kolejnym rokiem jest nas coraz mniej … Każdorazowo uroczystość rozpoczyna się hymnem sybirackim, po którym odbywa się liturgia prowadzona przez księdza Przemysława Śliwińskiego i wspólną modlitwą zebranych.  Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych ostatnio Prezesa Honorowego Ryszarda Piotrowskiego, Marię Stankiewicz, Henryka Majewskiego i wielu innych.

W swoim wystąpieniu Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski powiedział:
Jesteśmy przed Symboliczną Mogiłą Sybiraków – dzień 13 kwietnia 2022 r. to jest 82. rocznica drugiej masowe deportacji Obywateli Polski do dalekiej, dalekiej Syberii. Tylko ta zsyłka objęła łącznie około 300 000 polskich głównie matek i dzieci bo ich ojców w tym czasie mordowano w Katyniu. Jak oszacowała komisja historyczna Związku Sybiraków łącznie deportowano 1 350 000 Polaków. Spotykamy się tutaj od chwili reaktywacji Związku Sybiraków co najmniej 4 razy w roku celem upamiętnienia ofiar tych zsyłek. Upamiętniamy naszą historię, naszych najbliższych i wszystkich tych którzy odeszli na nieludzkiej ziemi a także w wielu krajach na świecie – w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Północnej, Nowej Zelandii i  innych krajach Europy Zachodniej. Ta Symboliczna Mogiła Sybiraków upamiętnia też tych Sybiraków, którzy odeszli już na ziemi ojczystej. Żegnamy ich z każdym rokiem coraz więcej. Będziemy odwiedzali tę Symboliczną Mogiłę Sybiraków tak długo na ile pozwoli nam nasz stan fizyczny, psychiczny i intelektualny.
W obecnym czasie aktualne wydarzenia na wschodniej granicy i nieludzkie mordy na Ukrainie budzą grozę i niewesołe refleksje. Życzmy sobie nawzajem zdrowia, zdrowia, zdrowia i oczywiście smacznego jajka w Wielkanocny czas.

Opracował: Leon Zujko

Symboliczna Mogiła w Warszawie
Zgromadzenie modlitewne przy symbolicznej mogile
Wystąpienie prezesa Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisława Sikorskiego
Click to listen highlighted text!