Z głębokim smutkiem  zawiadamiamy, że w dniu 09.02.2022 roku,
w wieku 95 lat odszedł na wieczną wartę


śp. Mieczysław Wutke.

Założyciel odrodzonego Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków.

Śp. Mieczysław Wutke – Sybirak, ur. 04.08.1927 roku w Słonimiu, a 13.04.1940 roku deportowany do Kazachstanu. Do Polski powrócił w lipcu 1946 roku.

W 1992-1996 w reaktywowanym Związku Sybiraków w Łodzi był wiceprzewodniczącym Komisji Pomocy Polakom na Wschodzie – był współorganizatorem w wysyłce darów dla Rodaków do Kazachstanu, na Litwę i Białoruś.

Pan Wutke był bardzo aktywnym członkiem Związku Sybiraków i uczestniczył prawie na każdym polu działania Łódzkiego Oddziału. W 2016 r. zespół redakcyjny rocznika „My, Sybiracy”, którego członkiem był śp. Mieczysław Wutke, nagrodzony został przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi „Superekslibrisem”.

Śp. Mieczysław Wutke był inicjatorem ufundowania Symbolicznego Grobu Sybiraków w Łodzi, inicjatorem i głównym fundatorem wykonania repliki sztandaru Oddziału z 1928 roku, inicjatorem wykonania tablicy ku czci Sybiraków w piątą rocznicę reaktywowania Związku, był współinicjatorem ufundowania tablicy ku czci św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków.

Za pracę na rzecz Sybiraków był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Odznaką Honorową Sybiraka, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem „Pro Memoria”, Medalem „Pro Paria”, Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zesłańców Sybiru. 16.11.2016 roku Mieczysław Wutke otrzymał nagrodę „Świadek Historii”. Za całokształt aktywnej działalności w odrodzonym Związku Sybiraków śp. Mieczysław Wutke został wyróżniony tytułem Honorowego Prezesa Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków.

Śp. Mieczysława Wutke pożegnaliśmy w Łódzkiej Archikatedrze 18.02.2022 roku.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli Sybiracy, przyjaciele, przedstawiciele: szkoły im. Sybiraków, biura Wojewody, Prezydenta Miasta Łodzi, Instytutu Pamięci Narodowej, WRK., NSZZ „Solidarność”, Rodziny Policyjnej 1939 w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego.

Cześć Jego pamięci!

Z szacunkiem Sekretarz Łódzkiego Oddziału.

 

 

Click to listen highlighted text!