Zakończyliśmy realizację zadania pt. „Na nieludzkiej ziemi. Digitalizacja i upowszechnienie materiałów dotyczących osób zesłanych na Sybir w latach 1939-1941”.

Celem zadania, dofinansowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, były digitalizacja i udostępnianie online ponad 66 tys. stron kwestionariuszy członków Związku Sybiraków.

Oryginały dokumentów udostępniane są bezpłatnie w siedzibie Związku Sybiraków Zarządu Głównego, natomiast pliki cyfrowe już są dostępne w Otwartym Systemie Archiwizacji.

Zapraszamy do korzystania z naszych niezwykle wartościowych zbiorów!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Click to listen highlighted text!