Opis działalności naszej należy podzielić na dwie części.

   Lata 2018-19 były okresem normalnej działalności. Tradycyjne roczne spotkania członków odbyły  się w ratuszu miejskim w Słupsku przy obecności władz samorządowych. Okolicznością była 90-ta rocznica powstania Związku Sybiraków. W bibliotece miejskiej przygotowaliśmy wystawę okolicznościową pamiątek i książek. Pamiętaliśmy również o 100-ej rocznicy Niepodległości proponując postawienie przy placu Zwycięstwa pomnika Józefowi Piłsudskiemu. Propozycja nie przeszła.

   Przykładamy dużą wagę do przygotowań uroczystości Dnia Zbrodni Katyńskiej i Dnia Sybiraka. Nadal współpracujemy przy tych uroczystościach z Zespołem Szkół Technicznych. Natomiast w kolach oraz w środowisku Ustka rocznicowe daty uczczono razem w środowisku samorządowym. Tradycyjne uroczystości w Lęborku przy pomniku Sybiraków odbywały się nawet podczas choroby prezesa Koła Pana Witolda Bania  w roku 2021. Udział naszych delegatów w Krajowym Zjeździe Delegatów w Legionowie w czerwcu 2018 to nowy okres pracy Związku mimo starzenia się całego środowiska. Nadal głównym problemem pozostawał projekt ustawy sejmowej o rekompensacie za pobyt na zesłaniu.

  W październiku roku 2019 przed wyborami parlamentarnymi zachęcono Sybiraków do głosowania przez rozpoczęcie procedury sejmowej nad ustawą o świadczenie za pobyt na zesłaniu. W następnym roku w sierpniu ustawa weszła w życie. Niestety, to jednorazowe świadczenie przyznane nam, kiedy byliśmy tam dziećmi, należało się naszym rodzicom.  Nie jako zadośćuczynienie, kwota 200 złotych za miesiąc zesłania, lecz  jako symboliczne świadectwo krzywdy wyrządzonej przez okupanta rosyjskiego w czasie Drugiej Wojny Światowej.  Zarząd miał sporo pracy w pomocy naszym członkom. Był to trudny okres z uwagi na pandemię. Nie można ocenić, jaka liczba naszych członków odebrała to świadczenie.

   Od roku 2020 prowadziliśmy dyżury w naszym biurze w Słupsku w ograniczony sposób. Pełnione były dyżury z telefonem komórkowym biura przez członków Prezydium w domu. Dotyczyły one, niestety, informacji o zgonach oraz chorobach nie tylko na Covid-19. Ograniczaliśmy też udział delegacji w uroczystościach oraz w pogrzebach. W podobny sposób działały zarządy kół w Człuchowie, Lęborku i Słupsku. Jedynie uroczyście ze sztandarem  braliśmy udział w uroczystościach Dnia Zbrodni Katyńskiej oraz Dnia Sybiraka.

   Pomimo trudności i ograniczeń epidemicznych pod koniec roku 2021 przeprowadziliśmy wybory nowych władz naszych Kół oraz Zarządu Oddziału.  Oddział w Słupsku składa się z kół w Człuchowie, Lęborku i Słupsku. Zarząd Oddziału wybrał Prezydium w składzie:

prezes Jerzy Lisiecki, wiceprezes Barbara Dolata, sekretarz Wiktoria Bicimirska, skarbnik  Maria Sałata członek prezydium Edward Nastaj.  Dokonaliśmy też wyboru delegatów na Zjazd Krajowy. Podczas obrad delegatów Oddziału w Ratuszu Miejskim pod koniec listopada  obecny był Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marian Goliński, który odznaczony został  honorową odznaka Zasłużonego dla Związku Sybiraków. Takie odznaczenie otrzymali również działacze naszego Związku: Wiktoria Bicimirska, Albina Sycz i Józef Wróblewski. Z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego odznaczenia wręczał Jerzy Lisiecki, Prezes Zarządu Oddziału.

   Zgromadzenie Delegatów Oddziału przyjęło również program działań na najbliższe lata. Jesteśmy przekonani, że stać nas jeszcze na danie świadectwa aktywności Związku w tych trudnych czasach.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku na lata  2022-2025

  1. Żaden członek Związku w potrzebie nie może zostać bez pomocy.

Zadaniem Związku jest wykorzystywanie wszystkich formy pomocy i  opieki Sybirakom   we współpracy z placówkami opieki społecznej,  służby zdrowia oraz administracji samorządowej i  państwowej.

  1. Popularyzowanie i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich w różnych środowiskach – w szkołach, organizacjach młodzieżowych oraz w
  2. Aktywne uczestnictwo w przygotowaniach i w obchodach Dnia Sybiraka i Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we współpracy z władzami samorządami .
  3. Gromadzenie i udostępnianie pamiątek oraz wspomnień Sybiraków za pośrednictwem ośrodków kultury, muzeów oraz mediów publicznych.

Wspieranie działalności Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

  1. Podstawową forma życia związkowego są zebrania w Kołach. Zarządy Kół oraz Oddziału organizują zebrania statutowe oraz realizują zadania wynikające z uchwał władz naczelnych Związku Sybiraków.
Obradom Walnego Zgromadzenia Delegatów przewodniczy Jerzy Lisiecki,
od lewej Wiceprezydent Miasta Słupska Marek Goliński oraz sekretarz obrad Wiktoria Bicimirska
Wystąpienie Wiceprezydenta Miasta Słupska Marka Golińskiego podczas obrad Walnego Zgromadzenia delegatów 30 listopada 2021 roku. 
Delegaci na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w Słupsku.
Czas pandemii … 
Odznaczeni Honorową Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków od lewej:
Józef Wróblewski, Wiceprezydent Marek Goliński, Wiktoria Bicimirska, Albina Sycz oraz Jerzy Lisiecki  i Barbara Dolata, 30 listopada 2021 rok.  
Poczet sztandarowy na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 30 listopada
2021 roku w składzie: Czesław Moroz, Wanda Szreter i Maria Szuba.

Opracowanie: Wiktoria Bicimirska  Jerzy Lisiecki

 

 

Click to listen highlighted text!