Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił programy dotacyjne:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w linku poniżej:

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2853-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2022-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-kulturowej.html

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w linku poniżej:

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2852-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-wykonywaniem-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-kultywowania-i-upowszechniania-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2022-roku.html

Click to listen highlighted text!