Archiwum Związku Sybiraków Zarządu Głównego w Warszawie odwiedziła w październiku br. pani Justyna Wicenty, która zbiera materiały do reportażu literackiego o powrotach Sybiraków z zesłania po II wojnie światowej. Sprawna realizacja kwerendy możliwa była między innymi dzięki archiwizacji materiałów – kwestionariuszy członków Związku Sybiraków. Szczególnie interesującymi materiałami okazały się karty repatriacyjne Sybiraków (m.in. informacje o pomocy przekazanej przez PCK tuż po powrocie do Polski) oraz ciekawe informacje biograficzne zawarte w życiorysach dołączonych do kwestionariuszy. Projekt, który realizuje pani Justyna Wicenty, jest finansowany ze stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Click to listen highlighted text!