04 września 2021r. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Zesłanych na Sybir w Nowym Sączu.

Ze względu na pandemię koronawirusa, termin zebrania był przekładany, ale na szczęście udało się członkom Stowarzyszenia spotkać.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z kontroli finansów oraz Prezes Stowarzyszenia, Antonina Dzikowska, przedstawiła realizację działań za miniony okres. Były to między innymi:

  • udział w przysiędze strzeleckiej uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół nr 2 Sybiraków;
  • zapalenie zniczy na grobach zmarłych Sybiraków oraz na Grobie Sybiraków w dniach symbolicznych, czyli 17 września, 1 listopada, 10 lutego;
  • udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości;
  • przekazanie dla Sybiraków życzeń świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych;
  • od marca 2020 r. nie było możliwe realizowanie żadnych zadań ze względu na sytuację epidemiczną. W tym czasie jednak Stowarzyszenie pamiętało o Sybirakach – prowadzone były rozmowy telefoniczne, proponowana pomoc itp. Utrzymywany był także kontakt telefoniczny z Sybirakami z Gorlic, a także z Zarządem Głównym Związku Sybiraków;
  • w sierpniu 2020 r. Związek Sybiraków oraz Stowarzyszenie przygotowali materiały dla Sybiraków dotyczące wniosków o odszkodowanie za pobyt na zesłaniu. Przygotowano i wysłano druki do każdego Sybiraka, a 8.09.2020r. w biurze Związku Sybiraków zainteresowane osoby miały możliwość uzyskać pomoc w wypełnieniu druków i wysłaniu wniosków;
  • 04.2021r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZS Nr 2, Związku Sybiraków i Stowarzyszenia przed grobem Sybiraków. Od wielu lat w tym czasie odbywał się Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiru. Ze względu na pandemię uroczystość ograniczyła sie do zapalenia zniczy, złożenia wiązanek oraz odwiedzenia grobów zmarłych Sybiraków;
  • od 4.05.2021r. rozpoczęły się spotkania w biurze Związku Sybiraków, w których systematycznie uczestniczyła prezes Stowarzyszenia.

Wszystkie terminowe zadania, jeżeli były realizowane to w bardzo ograniczonej i symbolicznej formie.

Po części sprawozdawczej odbyły się wybory, w wyniku których wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

Prezes             –           Antonina Dzikowska
Wice prezes    –           Renata Skowron
Sekretarz        –           Maria Sowa
Skarbnik         –           Maksymilian Wilk
Członek          –           Grażyna Ogorzałek

Prezes Zarządu podziękowała za pracę Kazimierzowi Korczyńskiemu, który w ostatniej kadencji był wiceprezesem Zarządu. Podziękowała także za pracę członkom komisji rewizyjnej.
Mamy nadzieję, że po tym pierwszym, od tak długiego czasu spotkaniu, będą możliwe bardziej systematyczne spotkania nie tylko Zarządu, ale wszystkich członków Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia na walnym zebraniu
Głosowanie podczas walnego zebrania
Od lewej Kazimierz Korczyński-Prezes Związku Sybiraków, Antonina Dzikowska Prezes Stowarzyszenia

Tekst i zdjęcia: Renata Skowron

 

Click to listen highlighted text!