Sybiracy Oddziału w Bydgoszczy jak co roku Dzień Sybiraka i rocznicę napaści ZSRR na Polskę obchodzili 17 września.

Uroczystość obchodzona jest pod patronatem wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, ordynariusza bydgoskiego bp. Jana Tyrawy i prezydenta miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.

Punktualnie o godz. 12.00 katedrę bydgoską wypełniły delegacje szkół, organizacji kombatanckich. Przybyli przedstawiciele władz województwa, miasta, wojska, policji oraz mieszkańcy Bydgoszczy, w tym Sybiracy i liczne poczty sztandarowe. Mszy świętej przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił bp Jan Tyrawa, w koncelebrze wystąpili ks. prałat płk Józef Kubalewski i ks. kanonik Kazimierz Drapała.

Czytania czytała Ludmiła Borowczyk, wiceprezes Zarządu Oddziału. Modlitwę wiernych odczytała Helena Bogusławska, prezes Zarządu Koła ZS Błonie. Dar ołtarza wniosły Bogumiła Janasińska – prezes Zarządu Koła ZS Miedzyń, Teodora Pawlak – członek Koła ZS Miedzyń i Halina Dokucka – członek Koła ZS Błonie. W poczcie sztandarowym wystąpili Zofia Pałasz, Irena Hopen, Jan Sztejn. Podczas mszy śpiewał chór Exultate Deo po batutą prof. dr. hab. Romualda Rajsa. Podziękowanie za wspólną modlitwę złożyli prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński i Helena Bogusławska, prezes Zarządu Koła ZS Błonie.

Po zakończonej mszy uczestnicy w kolumnie, za Kompanią Honorową WP, pocztami sztandarowymi przeszli na Stary Rynek na zgromadzenie patriotyczne poświęcone rocznicy napaści ZSRR na Polskę i Dniu Sybiraka.

Zgromadzenie rozpoczęło się odegraniem hymnu państwowego i wciągnięciem flagi ma maszt. Prowadzący zgromadzenie Błażej Stawiarski jako pierwszego poprosił o zabranie głosu prezesa Zarządu Oddziału w Bydgoszczy Mirosława Myślińskiego. Prezes przedstawił przebieg agresji Armii Czerwonej na wschodnie tereny Rzeczypospolitej i represje stosowane wobec Polaków do chwili wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej.

List od prezydenta miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego odczytał zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz. List od wojewody kujawsko-pomorskiego odczytał doradca wojewody Jerzy Kowalik.

Po przemówieniach i odczytaniu listów zespół wokalny Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum Rolniczego im. Sybiraków odśpiewał hymn Związku Sybiraków, a Kompania Honorowa oddała salut honorowy.

Po salucie delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Walki i Męczeństwa. Jako pierwsza kwiaty złożyła delegacja Oddziału Związku Sybiraków w składzie prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński, Jan Babiarz – prezes Zarządu Koła Wyżyny, Ryszard Gayer – prezes Zarządu Koła Osiedle Leśne. Na zakończenie orkiestra odegrała wiązankę melodii patriotycznych.

23 września 2019 r. w Technikum Rolniczym CKR odbył się Dzień Patrona. Młodzież szkolna uczestniczyła w inscenizacji przedstawiającej przeżycia Polaków na zesłaniach. Dobrze dobrane teksty i podkład muzyczny sprawiły, że przedstawienie wywarło wrażenie autentycznego przeżycia na zesłaniu wśród zamieci śnieżnych, mrozu i głodu.

W imieniu prezesa Zarządu Głównego prezes Zarządu Oddziału udekorował Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Monikę Grabowską, a Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Ewę Podlaszewską, Żanetę Pliszkę, Tomasza Remińskiego, Romana Wiśniewskiego. Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali: Justyna Frątczak, Elżbieta Peplinska, Magdalena Stachowiak, Agnieszka Olejniczak i Eugeniusz Pietrzkiewicz. 

Dar ołtarza składają Teodora Pawlak, Halina Dokucka i Bogumiła Janasińska
Podziękowanie za wspólną modlitwę złożyli prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński
i prezes Zarządu Koła Błonie Helena Bogusławska
Przemawia prezes Zarządu Oddziału Mirosław Myśliński
Kwiaty składają (od prawej) Jan Babiarz, Mirosław Myśliński, Ryszard Gayer
Grupa Sybiraków i kombatantów
Poczty sztandarowe przybyłe na uroczystość

Autor: Mirosław Myśliński, prezes Zarządu Oddziału ZS w Bydgoszczy

Click to listen highlighted text!