Od dwóch lat we wrześniu w Lubaczowie obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka i Ofiar Stalinizmu. Tegoroczne obchody w 80. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę odbyły się w niedzielę, 22 września.

Przesłaniem uroczystości były wymowne słowa Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. Te słowa powinny być dla nas przestrogą, a zarazem wyzwaniem.

Uroczystości rozpoczęły się w lubaczowskiej konkatedrze parafii św. Stanisława BM mszą świętą pod przewodnictwem ks. kanonika Andrzeja Stopyry, który wygłosił głęboką w swej treści patriotyczno-historyczną homilię. Dodatkowo msza święta miała niezwykle uroczystą asystę księży oraz oprawę muzyczną dzięki udziałowi Chóru „Canzone” z Lubaczowa. By oddać cześć Sybirakom, na uroczystości przybyły poczty sztandarowe ze sztandarem Koła Związku Sybiraków na czele, Związku Harcerstwa Polskiego. Udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręgu Roztoczańskiego oraz Sybiracy z Koła ZS w Oleszycach.

Następnie obchody przeniosły się pod Tablicę Pamięci umieszczoną w Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej, gdzie złożono wiązanki i zapalono symboliczny znicz.

Dopełnieniem obchodów 80. rocznicy ataku ZSRR na Polskę była część oficjalna uroczystości przygotowana w sali teatralnej w podziemiach konkatedry.

Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków oraz uczczeniu minutą ciszy pamięci Polaków, którzy nie wrócili z „nieludzkiej ziemi”, głos zabrała Barbara Janczura, członek Zarządu Koła ZS w Lubaczowie. Przywitała Sybiraków, ich rodziny i kolejno zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele wojewody podkarpackiego, władz miasta, gminy, zaprzyjaźnionych organizacji, mieszkańcy miasta, młodzież. Sybirakom podziękowała za trud niesienia prawdy przez wszystkie lata ich życia i za to, że możemy korzystać z ich doświadczeń i mądrości życiowej.

„Wychowaliście pokolenie, które jest dumne z tego, że jesteśmy Polakami, i przyjęte wartości będzie przekazywać dalszym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom” – powiedziała. „Jesteście niestrudzonymi orędownikami prawdy historycznej, oddani krzewieniu idei sybirackiej, a wasza praca to przykład godności, lojalności i miłości do ojczyzny, patriotyzmu nie na pokaz, ale noszonego głęboko w sercu. Każdy z tych życiorysów wystarczyłby na dobrą lekcję dla współczesnej młodzieży o tym, jak należy żyć, żeby budować Polskę. I czynami heroicznymi, i życiem codziennym”.

Nasze Koło jest cenione przez prezydenta RP, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przez wojewodę podkarpackiego, Zarząd Główny Związku Sybiraków. Świadczy o tym liczba odznaczeń, jakie nadano naszym członkom. Na nasz wniosek odznaczenia otrzymały także osoby spoza kręgu Sybiraków.

W podzięce za wszystko to, co zrobili i robią Sybiracy w swoim życiu dla Niepodległej, dla Polski, Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie przyznał 12 Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków. Złotą Odznakę Honorową otrzymali: Teresa Mielnik, Lidia Argasińska, Mieczysław Szymoniak, Katarzyna Załoga, Henryk Tabin i Zdzisław Hadel, natomiast Srebrną Odznakę Honorową: Zbigniew Bator, Marian Boćko, Mieczysław Chwasta, Zdzisława Nowak, s. Leonia Wałczyk (SZ), Stanisław Wróblewski. Za lata pełnej zaangażowania pracy na rzecz Koła Srebrną Odznakę Honorową otrzymali również: burmistrz Krzysztof Szpyt, ks. kanonik Andrzej Stopyra, proboszcz parafii konkatedralnej oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury Andrzej Kindrat. Odznaczenia wręczyli wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz i burmistrz Krzysztof Szpyt.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrała wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, przekazała na ręce prezesa Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków Mieczysława Szymoniaka flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej. „Za to niezwykle prestiżowe wyróżnienie dziękujemy. To dla nas zaszczyt, tym bardziej że flaga przyznawana jest wyróżniającym się jednostkom, upowszechniającym chlubne tradycje” – powiedziała prowadząca Barbara Janczura.

Sybiracy, sponsorzy i zaproszeni goście zostali uhonorowani pamiątkowymi kubkami zdobionymi motywami związanymi z dzisiejszymi obchodami. Kubki zaprojektował Grzegorz Woźniak z Dąbrowy Górniczej, ubiegłoroczny sponsor.

Całość uroczystości uświetnił występ artystyczny Chóru „Canzone” pod dyrekcją Andrzeja Kindrata.

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili burmistrz miasta Krzysztof Szpyt oraz Mieczysław Szymoniak – prezes Zarządu Terenowego Koła ZS w Lubaczowie.

„Wyrazy głębokiego szacunku oraz zdrowia, radości, dobrej kondycji i wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Nieustającej miłości płynącej z serc Waszych najbliższych. Byśmy znów mogli spotkać się na kolejnych obchodach Dnia Sybiraka” – powiedziała na koniec spotkania Barbara Janczura.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego, przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach.

Msza święta konkatedrze parafii św. Stanisława BM, przewodniczył jej ks. kanonik Andrzej Stopyra

Od prawej: burmistrz Krzysztof Szpyt z żoną, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, członek Zarządu Koła ZS Barbara Janczura

Sybiracy i zaproszeni goście

Złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci (od lewej): Teresa Mielnik, Mieczysław Szymoniak, Lidia Argasińska

Od prawej: Teresa Mielnik i wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz

Uroczystość poprowadziła Barbara Janczura, obok dyrektor Miejskiego Domu Kultury Andrzej Kindrat

Występ Chóru „Canzone”

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (od lewej): Waldemar Hadel odbierający odznaczenie za śp. Zdzisława Hadla, Mirosław Tabin – syn śp. Henryka Tabina, Mieczysław Szymoniak, Teresa Mielnik, Lidia Argasińska. Odznaczenia wręczyli wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz (trzecia z lewej) i burmistrz Krzysztof Szpyt (pierwszy z prawej)

Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczeni zostali (od lewej): Stanisław Wróblewski, s. Leonia Wałczyk, Zdzisława Nowak, Stanisław Chwasta, Zbigniew Bator, odznaczenie za Mariana Boćkę odebrała córka Agnieszka.

Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczeni zostali również (od lewej): dyrektor Miejskiego Domu Kultury Andrzej Kindrat, ks. kanonik Andrzej Stopyra, burmistrz Krzysztof Szpyt

Wręczenie flagi RP prezesowi Mieczysławowi Szymoniakowi przez wicewojewodę podkarpackiego Lucynę Podhalicz

Wspólne zdjęcie z wicewojewodą podkarpackim Lucyną Podhalicz, Sybirakami, uczniami Zespołu Szkół w Oleszycach oraz dyrektor szkoły Marią Baran

Autor: Barbara Janczura, członek Zarządu Koła ZS w Lubaczowie, zdjęcia Roman Zegarlicki

Click to listen highlighted text!