W dniu 21 września 2019 r. odbyła się w Wołominie uroczystość zorganizowana przez Koło Związku Sybiraków i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK, pod patronatem burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan, a poświęcona 30-leciu utworzenia tutejszego Koła Związku Sybiraków, 80. rocznicy ataku Sowietów na Polskę oraz obchodom Dnia Sybiraka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Matki Boskiej, oprócz Sybiraków udział w niej wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wołominie i starostwa, delegacja przedstawicieli Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków z prezesem Stanisławem Sikorskim oraz młodzież szkolna i mieszkańcy miasta. Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich zgromadzonych na skwer Sybiraków, przed pomnik poświęcony upamiętnieniu gehenny obywateli polskich w okresie po napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Pod pomnikiem złożono wieńce i wręczono odznaczenia. Najwyższą, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan (niestety nieobecna usprawiedliwiona, odbierze w innym terminie) oraz Andrzej Saulewicz. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: poseł na Sejm Jan Grabiec oraz Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków.

Uroczystość zakończyła się odczytaniem apelu pamięci przez ucznia LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i koncertem muzyczno-patriotycznym, przygotowanym przez Pawła Rozbickiego, dyrektora Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Wołominie, a wykonanym przez byłych i obecnych uczniów tej szkoły.

Zarząd Oddziału Warszawskiego wysłał pismo do Zarządu Koła ZS w Wołominie z podziękowaniem i gratulacjami za zaangażowanie i sprawne zorganizowanie tej uroczystości.

Uroczystość na skwerze Sybiraków w Wołominie

Sybiracy, zaproszeni goście i mieszkańcy Wołomina

Poczet sztandarowy Koła ZS w Wołominie

Zasłużony dla Koła ZS w Wołominie Andrzej Saulewicz

Delegacja Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS (od prawej): prezes Stanisław Sikorski, członek Zarządu Felicja Melon i wiceprezes Maria Stankiewicz

Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości

Autor: Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS

Click to listen highlighted text!