Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. zmarł

śp. Ludwik Jerzy Rossowski

długoletni redaktor pisma „My, Sybiracy”.

Aktywny działacz Związku Sybiraków, któremu przyznano honorowy tytuł Kustosz Pamięci Narodowej, autor dwóch części „Księgi Sybiraków 2006”, autor monografii „Łódzcy Sybiracy 1989–2003”. Przewodniczący Komisji Historycznej, z którego inspiracji powstało Archiwum Historyczne Oddziału Łódzkiego. W 2007 r. był organizatorem konkursu dla młodzieży łódzkiej „Spotkanie z Sybirakiem” w ramach programu Patriotyzmu Jutra.

W 2016 r. zespół redakcyjny rocznika „My, Sybiracy”, którego głównym redaktorem był śp. Ludwik Jerzy Rossowski, nagrodzony został przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Superekslibrisem.

Za pracę na rzecz Sybiraków był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, medalami Pro Memoria i Pro Patria, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wytworny Kresowiak, dobry człowiek, serdeczny przyjaciel i kolega.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału ZS w Łodzi

 

Przyjaciel Sybiraków

W dniu 23 sierpnia 2019 r. zmarł Ludwik Jerzy Rossowski.

Urodził się 17 marca 1933 r. w Wilnie. Był synem Jerzego Rossowskiego, kapitana Wojska Polskiego i Janiny z Poznańskich. Po wybuchu II wojny światowej szczęśliwie uniknął deportowania w głąb Związku Radzieckiego. Po zakończeniu wojny w 1945 r., jako repatriant, przybył wraz z matką do Polski.

Szkołę średnią ukończył w Pilźnie w 1951 r. Studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi (1951–1955) i na Politechnice Łódzkiej (1956–1960). Pracował w łódzkich przedsiębiorstwach, zajmując się systemami informatycznymi. W latach 1967–1987 był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Należał do grona założycieli tego towarzystwa. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Koła PTI Regionu Łódzkiego.

Od 1989 r. działał w reaktywowanym Związku Sybiraków, w jego łódzkim Oddziale. W latach 1990–1993 był prezesem Zarządu Koła Łódź Śródmieście-Polesie. Sam tak pisał o tamtym okresie: „Z sentymentem wspominam, jak to w okresie mego prezesowania miałem przyjemność zorganizować dla członków Koła szereg spotkań z ciekawymi ludźmi w sprawach ważnych w owym czasie dla Związku”.

Jego pierwsze prace organizacyjne były związane z uporządkowaniem rejestru Sybiraków w zakresie m.in. danych osobowych, miejsca zesłania i okresu pobytu na zsyłce.

W latach 1992–2002 był członkiem Zarządu łódzkiego Oddziału Związku, a od 2002 r. do 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu tego Oddziału. W latach 1992–2002 współuczestniczył w organizowaniu uroczystości państwowych, kościelnych i związkowych (np. spotkań opłatkowych) upamiętniających losy Sybiraków. Wydarzenia te opisywał w roczniku „My, Sybiracy”, którego był współzałożycielem, a w latach 1991–2012 pełnił w nim funkcję redaktora naczelnego. W tym okresie, obejmującym blisko ćwierć wieku, ukazały się 23 numery tego periodyku, w których zamieścił ponad 90 artykułów swojego autorstwa. W każdym z roczników publikował wspomnienia Sybiraków z czasu zesłania. Dzięki jego bezinteresownemu zaangażowaniu i niezwykłej pracowitości i wytrwałości pismo to przerodziło się z lokalnego biuletynu w jeden z najważniejszych w Polsce periodyków Związku Sybiraków.

W latach 1993–2001 wydał 101 numerów lokalnego miesięcznika Sybiraków – „Biuletynu Komisji Historycznej”. Od numeru 95. miesięcznik ten ukazywał się pod tytułem „Biuletyn Historyczny Sybiraków Oddziału Łódzkiego”. Od 1992 r. Jerzy Rossowski był przewodniczącym Komisji Historycznej Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków.

W 2003 r. wydał monografię „Łódzcy Sybiracy 1989–2003”. Opracował i opublikował trzyczęściową „Księgę Sybiraków 2006”, dokumentującą 16-letni dorobek 504 kół Związku Sybiraków w Polsce. Jest autorem dwóch pierwszych ksiąg i współautorem trzeciej.

Jerzy Rossowski był też współautorem i uczestnikiem opracowanego w 2003 r. multimedialnego pakietu edukacyjnego „Zesłania Polaków na Sybir w latach 1940–1956”. Pakiet powstał jako materiał poglądowy dla nauczycieli łódzkich szkół. W jego opracowaniu uczestniczyło kilkunastu Sybiraków i nauczycieli. Organizatorem projektu było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, tak wspomina współpracę z Jerzym Rossowskim:

„Był Sybirakom bardzo oddany. Obserwując jego działalność, widziałem wielką troskę o to, żeby pamięć o Sybirakach nie umarła, żeby uczono o nich w szkołach, żeby Sybiracy uwierzyli, że warto ich wspomnienia przedstawiać młodzieży. I udowodnił, że warto, wykazał, jak bardzo ważny jest wymiar edukacyjny działalności Związku Sybiraków. (…)

Za twórczą działalność edukacyjną został również wyróżniony przez Kapitułę Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”.

Był inicjatorem cyklu konkursów dla młodzieży związanych z tematyką zesłańczą pt. „Spotkanie z Sybirakiem” (2007–2008).

W 2006 r. był pomysłodawcą nadania jednej z łódzkich szkół imienia Sybiraków. Dziś jest to Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi.

Za dwudziestoletnią działalność na rzecz środowiska Sybiraków w 2009 r. został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Kustosz Pamięci Narodowej. Nagroda ta jest przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939–1989. Jerzy Rossowski otrzymał tę nagrodę jako pierwszy aktywny członek Związku Sybiraków i jako pierwszy łodzianin.

Za pracę społeczną na rzecz Związku Sybiraków oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej przyznano mu: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, medal „Pro Memoria”, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Odznakę Honorową Sybiraka, odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Pogrzeb Ludwika Jerzego Rossowskiego odbył się 30 sierpnia 2019 r. Po mszy świętej, odprawionej w kościele św. Wojciecha Biskupa Męczennika, w imieniu Sybiraków zmarłego pożegnał Stanisław Jurkin, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi.

Uroczystość zakończyła się przy grobie Ludwika Jerzego Rossowskiego na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi.

Jego skromność, szacunek dla drugiego człowieka oraz niezwykła pracowitość i zaangażowanie w działalność na rzecz Związku Sybiraków pozostaną w pamięci łódzkich Sybiraków – dziękujemy, Nasz Przyjacielu…

Autor: Hanna Przybył

Click to listen highlighted text!