14 czerwca 2019 r. w Toruniu miała miejsce szczególna uroczystość. W Muzeum Etnograficznym Sybiracy świętowali 30-lecie istnienia swojego związku, obchodzono także 10-lecie nadania VI Liceum Ogólnokształcącemu imienia Zesłańców Sybiru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Toruniu, którą odprawił ks. kanonik Józef Nowakowski, kapelan tutejszych Sybiraków. Uczestnicy przeszli ulicami Toruniu do Muzeum Etnograficznego, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą zebranie założycielskie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu.

Prezes Zarządu toruńskiego Oddziału Jan Myrcha powitał gości przybyłych na uroczystość 30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków w Toruniu – Sybiraków z Brodnicy Chełmży, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza oraz Torunia, a zwłaszcza Zdzisław Mickiewicza, Joannę Dardas, Danutę Komassę, Danutę Szelatyńską, Krystynę Buniak i innych członków Związku Sybiraków, którzy 30 lat temu podjęli trud utworzenia organizacji, by uczcić pamięć tysięcy Polaków prześladowanych i zamęczonych oraz oddać hołd ich cierpieniu i wierności podstawowym ludzkim wartościom. Prezes Jan Myrcha powitał także włodarzy województwa z wicewojewodą Józefem Ramlauem, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, duchowieństwo z ks. prałatem Józefem Nowakowskim – opiekunem duchowym Sybiraków, poczty sztandarowe, przedstawicieli wojska, organizacji kombatanckich oraz dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru wraz z nauczycielami i uczniami.

Następnie w miejscu, gdzie 10 czerwca 1989 r. odbyło się pierwsze zebranie i reaktywowano toruński Oddział Związku Sybiraków, odsłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Aktu odsłonięcia dokonali: pierwszy prezes Zarządu Oddziału Zdzisław Mickiewicz wraz z uczestnikami tego historycznego zebrania – Janiną Dardas, Danutą Komassą, towarzyszył im dyrektor Muzeum Etnograficznego dr Hubert Czachowski. Tablicę poświęcił ks. Józef Nowakowski.

W dalszej części uroczystości wspominano początki istnienia Związku i ludzi, którzy bardzo się dla niego zasłużyli, a nie mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. Prezydent Torunia Michał Zaleski mówił do słuchaczy: „Ta uroczystość ma przypominać historię Związku Sybiraków. Pamiętajmy, że 30 lat temu rozpoczął się szczególny czas. To właśnie wtedy wolna Polska stała się faktem, a co za tym idzie, rozkwitła idea bycia razem i upominania się o swoje. Dziękuję Państwu, że tworzycie swoją wartość, uświadamiając i przypominając szczególnie młodym ludziom o historii Sybiraków, że na mroźną Syberię trafiały także polskie rodziny. Cieszy także fakt, że już od 10 lat VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu nosi imię Zesłańców Sybiru”. W swoim przemówieniu prezes Jan Myrcha przedstawił dokonania Związku, mówił o problemach, jakie mają, coraz starsi przecież, członkowie. Zwrócił też uwagę na szczególną rolę, jaką odgrywa współpraca z VI LO: „Bo kiedy Sybiracy mówią o swoich przeżyciach, panuje martwa cisza – wszyscy słuchają w skupieniu. To daje bardzo duże napięcie emocjonalne w obie strony. Szkoda, że tak mało szkół jest zainteresowanych spotkaniami z zesłańcami”. Następnie podziękował władzom województwa i miasta Torunia za wspieranie działań Związku, a także za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. W dalszej części nastąpiło uhonorowanie zasłużonych dla Związku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Krzyż Zesłańców Sybiru Józefowi Mackiewiczowi. Krzyż Zesłańców Sybiru został ustanowiony ustawą z 17 października 2003 r. jako wyraz pamięci narodowej o obywatelach deportowanych w latach 1939–1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.

Resortowym odznaczeniem przyznanym przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – medalem Pro Patria – został uhonorowany Zbigniew Matuszewicz – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru. Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymała prof. Anna Narębska. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków przyznano: Januszowi Kalinowskiemu, Zbigniewowi Matuszewiczowi, Jolancie Kwiatkowskiej, Janowi Myrsze, Romanowi Kłosińskiemu, Stanisławowi Majewskiemu, Dariuszowi Adamczykowi, Wandzie Borowy i Włodzimierzowi Rudzińskiemu.

Ostatnią część uroczystości poprowadził dyrektor Zbigniew Matuszewicz. Przedstawił zebranym prezentację ukazującą 10 lat współpracy szkoły z patronem. Zwrócił uwagę na szczególną sytuację młodzieży, która może spotykać się z patronem i razem z nim podejmować różne działania. Pokazywał wspólne marsze pamięci, „Bieg Sybiraka” na Barbarce, konkurs „Golgota Wschodu”, „żywe lekcje historii” i wreszcie uroczystości szkolne, podczas których uczniom zawsze towarzyszą Sybiracy. Serdecznie im za to podziękował i wręczył pamiątkowe albumy ze zdjęciami, na których uwieczniona została ta ścisła współpraca. Na zakończenie wszyscy obejrzeli wzruszający program artystyczny, przygotowany przez uczniów VI LO, a oparty na wspomnieniach toruńskich Sybiraków.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie Oddziału ZS w Toruniu

Poczty sztandarowe Oddziału ZS w Toruniu i VI LO im. Zesłańców Sybiru podczas mszy świętej

Dyrektor Zbigniew Matuszewicz z rąk wicewojewody otrzymuje medal Pro Patria

Autor: Izabela Świtała, nauczyciel języka polskiego w VI LO w Toruniu, zdjęcia Jolanta Kwiatkowska

Click to listen highlighted text!