W dniach 1–14 listopada 2011 r. byłem z wizytą w miejscowościach Abakan i Minusińsk i brałem udział w uroczystościach „Dni Kultury Polskiej” w Republice Chakasji. Było to dla mnie przeżycie szczególnie wyjątkowe, pełne wzruszeń, niekiedy bardzo bardzo głębokich, z odtworzeniem obrazów z moich dziecięcych lat tam spędzonych w latach 1940–1946.

Na szczególne podkreślenie zasługuje moje głębokie przeżycie Dnia Niepodległości Rzeczypospolitej 11 listopada 2011 r. w miejscu mojego zesłania.

Spotkałem wielu Rosjan, wielu Polaków tam żyjących i w każdym przypadku doznałem serdeczności. Spotkani Rosjanie, Polacy i Chakasi okazali ogromne zainteresowanie Polską i Polakami.

Każda uroczystość rozpoczynała się hymnem polskim i piosenką „Płynie Wisła, płynie”, co nadawało odpowiednią atmosferę całej dalszej części uroczystości.

Wszyscy życzyli sobie takich uroczystości jak najczęściej. Ma to ogromne znaczenie dla budowania i utrwalania przyjaznych relacji.

Szersze wspomnienia z tego pobytu nastąpią.

Zdjęcie przedstawia Pomnik Matkom Polkom i Dzieciom Pochowanym w Tej Ziemi – Minusińsk. Przy pomniku, przed którym odbyły się opisane uroczystości, autor powyższych słów.

Oprac.: Jerzy Lewicki

Click to listen highlighted text!