24 kwietnia 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie obchodziła Święto Patrona – Romana „Sybiraka” Sanguszki. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 mszą świętą w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie, której przewodniczył ks. Mateusz Wójcik, modlący się w intencji całej społeczności szkolnej oraz żyjących i zmarłych Sybiraków. Uczestniczyli w niej także zaproszeni goście, poczty sztandarowe Oddziału Związku Sybiraków w Tarnowie, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz cała społeczność szkolna. Po zakończonej mszy świętej nastąpił przemarsz do szkoły, gdzie przed budynkiem wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a także złożono pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły wiązankę kwiatów oraz zapalono symboliczny znicz.

Uroczystą akademię rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Hymnu Sybiraków, a następnie dyrektor szkoły Maria Barczyk powitała przybyłych gości oraz wygłosiła okolicznościowe przemówienie.

Uroczystość uświetnił występ uczniów, którego myślą przewodnią stały się słowa nawiązujące do Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnimy o Nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o nas”. W montażu słowno-muzycznym uczniowie oddali hołd Sybirakom, których ten sam los cierpienia, poniewierki, ale też heroizmu i determinacji w walce o wolność i przetrwanie na „nieludzkiej ziemi” połączył z patronem Szkoły Podstawowej nr 10 – Romanem „Sybirakiem” Sanguszką. Ten niezłomny książę syberyjski, wielki patriota, uczy młode pokolenie, jak służyć ojczyźnie. Dzięki jego postaci, a w szczególności dzięki „żywym świadkom historii” – Sybirakom – współczesne pokolenie może uczyć się okazywać szacunek tym, którzy cierpieli i umierali, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. To właśnie Sybiracy od lat zadają sobie ten trud, by uczyć młode pokolenie wytrwałości w dążeniu do celu, cierpliwości i pokory.

W oprawie słownej uroczystości wykorzystano wiersze autorstwa Sybiraków: Stanisławy Wiatr-Partyki, ks. Józefa Buczmy, Mariana Jonkajtysa oraz fragmenty wspomnień, m.in. Leokadii Orlickiej, Stanisława Jatkowskiego oraz Wiktorii Malinowskiej.

Na zakończenie głos zabrała dyrektor Maria Barczyk, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Święta Patrona, gościom za przybycie i uświetnienie swoją obecnością tak ważnego dla społeczności szkoły wydarzenia. Słowa wdzięczności społeczność szkolna usłyszała także od Jana Kity – prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Tarnowie.

Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowie – Romana „Sybiraka” Sanguszki. Przemawia dyrektor Maria Barczyk

Okolicznościowy występ uczniów

Tarnowscy Sybiracy z ks. Mateuszem Wójcikiem

Autor: Beata Hajdo

Click to listen highlighted text!