W dniu 27 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie odbyło się spotkanie upamiętniające rocznicę pierwszych zsyłek Polaków na Syberię, które przypada 10 lutego. W uroczystości wzięli udział członkowie Oddziału Związku Sybiraków na czele z prezesem Janem Kitą, dyrektor Stanisław Gała, wicedyrektor Małgorzata Gackowska, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna ZSO nr 6. Uczniowie klasy drugiej XX Liceum Ogólnokształcącego przygotowali program artystyczny, a szkolny chór „Cantare” odśpiewał „Marsza Sybiraków”, będącego hymnem Związku Sybiraków, oraz kilka pieśni o tematyce zesłańczej. Młodzież przygotowała również dla zaproszonych gości poczęstunek. Sybiracy wspominali lata zesłania na Syberię oraz wspólnie śpiewali pieśni z młodzieńczych lat. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i było żywą lekcją historii dla uczniów, którzy z zapartym tchem słuchali opowieści o tułaczce, trudnych warunkach życia na Syberii i bolesnych wspomnieniach członków Związku Sybiraków.

Uroczystość rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie

Sybiracy i uczniowie biorący udział w uroczystości

Występ uczniów XX Liceum Ogólnokształcącego

Sybiracy opowiedzieli młodzieży o latach zesłania

Poczęstunek przygotowany przez młodzież

Autor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie

Click to listen highlighted text!