Społeczność szkolna od czasu nadania Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku imienia Sybiraków uroczyście obchodzi rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Sybir. W tym roku również 28 lutego uczniowie klas IV–VII przygotowali niezwykle patriotyczną akademię upamiętniającą już 78. rocznicę pierwszej wywózki.

Po wprowadzeniu sztandaru szkolnego i Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku oraz po odśpiewaniu naszego hymnu państwowego i związkowego „Marsza Sybiraków” dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz gorąco powitał gości i całą społeczność szkolną.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź serdecznie podziękował w imieniu wszystkich Sybiraków za organizowanie takich uroczystości i bardzo dokładnie omówił przyczyny i przebieg poszczególnych deportacji, szczególnie tej pierwszej, najtragiczniejszej. Swoją wypowiedź ilustrował licznymi cytatami z twórczości naszych poetów romantycznych i z dzieł papieża Jana Pawła II.

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych odbyła się część artystyczna, której treść wyrażała pomysłowa dekoracja. Na granatowym płótnie widniało hasło – „Nie odbiorą Ci Ojczyzny, jeśli nosisz ją w sercu”, a nieco niżej po jednej stronie umieszczono nazwy miejsc zsyłek, a po drugiej daty deportacji 1940 r.

Do wyżej wspomnianego hasła nawiązywały wszystkie wiersze i pieśni w wykonaniu chóru szkolnego oraz scenka ukazująca tragedię polskiej rodziny zesłańczej. Cały program poetycko-muzyczny był przepełniony miłością i tęsknotą za utraconą ojczyzną. W wypowiedziach wszystkich bohaterów dominowały wiara w opatrzność Bożą i nadzieja powrotu do rodzinnego kraju. Potwierdzają to słowa aniołów pojawiających się na scenie i postać zmarłej dziewczynki, która widziała swoją matkę i braciszka wracających do Polski.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Jolanta Kuźmicka podsumowała wyniki Szkolnego Konkursu Poetyckiego „Sybiracy oczami dziecka” i Szkolnego Konkursu Plastycznego klas IV–VII pod hasłem „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”.

Zwycięzcom wręczono nagrody – dyplomy i książki „Opowiem wam…” autorstwa Barbary Bielawiec.

Uroczystość zakończyła się bardzo przyjemnym spotkaniem przy kawie w pokoju nauczycielskim.

Serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim wykonawcom programu artystycznego i organizatorom tego święta szkoły.

Heronima Dzierma

Click to listen highlighted text!