„To było tak, to było tam,

nie zamknęliście swych domów i bram,

wyszliście w noc, wyszliście w chłód,

by nie powrócić tam nigdy już…”

Te słowa hymnu jerzmańskiego Gimnazjum były inspiracją do zorganizowania I Marszu Sybirackiego na Ziemi Zgorzeleckiej. Wprawdzie nie w noc i nie w chłód, ale przy pięknej, słonecznej pogodzie, Koło Sybiraków ze Zgorzelca oraz społeczność szkolna z Jerzmanek postanowiły uczcić pamięć o Sybirakach w inny niż co roku sposób. Przy aprobacie Gminy Zgorzelec na sali gimnastycznej Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach odbyła się uroczysta wyjazdowa sesja Rady Gminy Zgorzelec, połączona z obchodami Dnia Sybiraka. Zebrani mogli usłyszeć od Dyrektor szkoły – pani Renaty Mikołajów – historię nadania szkole imienia w 2010 r., ideę patriotyzmu wynikającą ze szczególnej roli naszego imienia oraz o głównych kierunkach wychowawczych z tym związanych. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor powiedziała m.in.: „Chylę dziś czoło przed tymi, którzy zechcieli podzielić się historią swego życia, a tym samym stali się nauczycielami historii kolejnych pokoleń. Dziękujemy Wam za to”. Z pełną świadomością można powiedzieć, że uroczystość dała wyraz wartościom propagowanym przez szkołę – uczniowie w ciszy i spokoju, nierzadko ze wzruszeniem, uczestniczyli w tej sesji oraz wysłuchali wystąpień Pani Dyrektor i Prezesa Zarządu Koła Sybiraków w Zgorzelcu pana Jana Matwiejczyka. Goście dowiedzieli się, jak funkcjonuje Koło Sybiraków w Zgorzelcu, jakie są ich potrzeby, czego dokonali i jak współpracują ze szkołą. Zwieńczeniem uroczystości był podniosły program artystyczny, ilustrowany przejmującymi fotografiami obrazującymi tamten nieludzki czas. Całość dopełniały pieśni patriotyczne i żołnierskie wykonywane przez Zakładową Orkiestrę Dętą PGE KWB Turów SA pod dyrekcją pana Jerzego Bzowskiego.

Po tej części uroczystości i skromnym poczęstunku, aby nabrać sił do dalszego świętowania, społeczność szkolna oraz przedstawiciele Rady Gminy Zgorzelec udali się na I Marsz Sybiracki. Spod szkoły poprowadziła nas wspomniana orkiestra górnicza, a trasę z Jerzmanek pod popularnego „Orła” na cmentarzu Bohaterów II Armii WP pokonaliśmy w trzech kolumnach pieszo. Przez newralgiczne punkty na obwodnicy Zgorzelca przeprowadziła nas Policja Powiatowa, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Było bezpiecznie.

Pod „Orłem” dołączyli do nas przedstawiciele lokalnych władz kościelnych (ks. dziekan Maciej Wesołowski) i samorządowych (Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Przewodnicząca Rady Miasta Zofia Barczyk, Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec Radosław Baranowski), władze i członkowie Koła Sybiraków w Zgorzelcu oraz wszyscy chętni i zaprzyjaźnieni z Sybirakami. Poprowadzeni przez orkiestrę i poczty sztandarowe Koła Związku Sybiraków i Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach przeszliśmy główną aleją na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu pod pomnik Pamięci Sybiraków. Tam został odegrany hymn Sybiraków oraz odczytany przez pana Rafała Paszka (Sybiraka, który najczęściej  ma spotkania z młodzieżą w naszej szkole) Apel Poległych, odezwy chórem powtarzała młodzież. W niejednym oku widziałam kręcącą się łezkę. Potem były wspólna modlitwa, kwiaty i znicze.

„Te mosty, mosty, mosty pokoleniowe,

łączą z przeszłością to, co jest nowe…”

To kolejne prawdziwe słowa naszego hymnu, które znalazły swój wyraz w tym marszu i spotkaniu pod pomnikiem. Zapraszamy za rok na II Marsz Sybiracki.

Niech nas będzie więcej, aby pamięć nie została zatarta, aby oddać hołd i cześć tym, którzy zostali zesłani na Nieludzką Ziemię. Niech do młodzieży dołączą dorośli. Niech sprawy codzienne na chwilę zostaną odłożone. Tym tysiącom to się od nas należy.

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”.

Cześć ich pamięci!

Poczty sztandarowe Koła Związku Sybiraków w Zgorzelcu i Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach pod pomnikiem Pamięci Sybiraków.

Młodzież wraz z Sybirakami, prowadzona przez orkiestrę Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie, podążała w kierunku pomnika Pamięci Sybiraków.

Młodzież Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach po przejściu 4 km z Jerzmanek do Zgorzelca spotkała się pod „Orłem” z Sybirakami.

 

Oprac.: Uczestniczka Marszu – Agnieszka Celuch

 

Click to listen highlighted text!